ชวนเที่ยวงาน สมโภชน์หลวงพ่อโสธร 253 ปี ชมฟรีโขนกรมศิลป์

03 เม.ย. 2566 | 21:53 น.

ชวนเที่ยวงาน สมโภชน์หลวงพ่อโสธร 253 ปี วัดโสธรวรารามวรวิหาร เปิดระอุโบสถ - มหาวิหาร ให้สักการะได้ถึง 3 ทุ่ม พร้อมชมฟรีโขนกรมศิลป์ เรื่องรามเกียรติ์ ชุดสามอสุรีพ่าย (กรรมของยักษ์)

วัดหลวงพ่อโสธร หรือ วัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ภายในประดิษฐาน หลวงพ่อพระพุทธโสธร หรือที่เรียกกันว่า หลวงพ่อโสธร พระรูปปางสมาธิ ลงรักปิดทองสมัยแบบล้านช้าง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองฉะเชิงเทรา 

วัดหลวงพ่อโสธร หรือ วัดโสธรวรารามวรวิหาร

ผู้คนนิยมเดินทางไปนมัสการหลวงพ่อโสธร ที่พระอุโบสถทั้ง 2 หลัง คือ พระอุโบสถหลังใหม่ ซึ่งจะประดิษฐานหลวงพ่อโสธรองค์จริง และพระอุโบสถที่อยู่ข้าง ๆ เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโสธรจำลอง 

นอกจากการกราบสักการะหลวงพ่อโสธรเพื่อความเป็นศิริมงคลแล้ว ผู้คนยังนิยมบนบานต่อหลวงพ่อในสิ่งปราถนา และมักแก้บนด้วยไข่ต้ม พวงมาลัย และนางรำละครชาตรี หรือลิเกอีกด้วย

หลวงพ่อโสธร

ในโอกาสที่หลวงพ่อโสธรมีอายุ 253 ปี ทางวัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้จัดงานสมโภชน์ขึ้น ในวันที่ 2-6 เมษายน 2566 โดยพุทธศาสนิกชนสามารถเข้ากราบสักการะหลวงพ่อโสธร ในพระอุโบสถ และมหาวิหารได้ในเวลากลางคืน ถึง 21.00 น.

วัดหลวงพ่อโสธร

สำหรับวันที่ 4 เมษายน 2566 มีการแสดงโขนสมโภชน์หลวงพ่อโสธร 253 ปี ให้ชมฟรี ตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไป โดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เรื่องรามเกียรติ์ ชุดสามอสุรีพ่าย (กรรมของยักษ์) นำแสดงโดย ศิลปินสำนักการสังคีต กำกับการแสดงโดย อ.ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ และอำนวยการแสดงโดย ลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

โขนสมโภชน์หลวงพ่อโสธร โขนสมโภชน์หลวงพ่อโสธร

คาถาบูชาหลวงพ่อโสธร

          ตั้งนะโม 3 จบ
          กาเยนะ วาจายะ เจตสา วา โสธะรัง นามะ
          อิทธิปะฏิหาริกะรัง พุทธะรูปัง อะหัง วันทามิสัพพะโสฯ

          นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ
          ทรงอากาศ พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด
          สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูภัยพาลวินาศสันติ
          นะกาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน
          นานาจิตเต พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธา กาโร
          ศรีศากกะยะมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ
          เมตตรัยโย ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง
          พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มะหาปัญโญ
          สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะมามิหัง

คาถาหลวงพ่อโสธร (ฉบับย่อ)

          ตั้งนะโม 3 จบ
          อิติ อิติ อิติ โสธโร นะโมพุทธายะ ยะธาพุทธโมนะ