svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ผู้นำต้องเรียนรู้ โลกของการทำงานในอนาคต ต้อง ‘ยืดหยุ่น’

15 มกราคม 2565

หลังจากเกิดวิกฤตโควิด -19 ทำให้รูปแบบการทำงานเปลี่ยนไป ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ ทำให้การทำงานจากบ้าน (Work From Home) หรือ Work Form Anywhere กลายเป็นเรื่องธรรมดา

“อิษฎา หิรัญวิวัฒน์กุล” กรรมการผู้จัดการ และพาร์ท เนอร์, บีซีจี ไทยแลนด์ (BCG Thailand) กล่าวถึงความคาดหวังของคนทำงานหลังโควิด จากงานวิจัยของ BCG พบว่า 21% ของคนทำงานใน 6 ประเทศ กำลังคิดหางานใหม่, 56% ของคนทำงาน เล็งตำแหน่งงานใหม่เผื่อไว้ และความยืดหยุ่นในการทำงาน มีความสำคัญมาเป็นอันดับ 2


ดังนั้น หากบริษัทปรับการทำงานให้ยืดหยุ่น จะส่งผลดีโดยรวม ทั้งช่วยลดต้นทุน และช่วยรักษาคนให้อยู่กับองค์กร ซึ่งสามารถสรุปแนวโน้มอนาคตของการทำงาน (The Future of Work) ได้จาก 4 เรื่องใหญ่ คือ

  1.  ทำงานอย่างไร : ผู้นำองค์กร ต้องเพิ่มความสะดวกสบายให้พนักงานและลูกค้า ช่วยสานสายสัมพันธ์ ในการทำงานของพนักงานที่ต้องทำงานร่วมกัน โดยเน้นเพิ่มผลิตผลและสร้างคุณค่าที่มีประสิทธิภาพ
  2.  ปรับตัวอย่างไร : ผู้นำต้องให้อำนาจหน้าที่ และการตัดสินใจแก่พนักงาน และต้องพิจารณาด้วยว่า องค์กรและพนักงาน มีวัตถุประสงค์ตรงกันหรือไม่ 
  3.  ปรับวิธีการทำงานอย่างไร : วิธีการทำงานในโลกยุคใหม่ ต้องมีความยืดหยุ่น ไม่ใช่ใช้การบังคับให้ทำตามกฎ แต่ต้องสร้างแรงจูงใจ นอกจากนี้ ต้องรู้ว่า คนทำงานในอนาคต ไม่ได้สนใจแค่ค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียว แต่เขามององค์ประกอบอื่นๆ ขององค์กร เพื่อใช้ในการตัดสินใจร่วมงานด้วย อาทิ การใช้ใจต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ภาพลักษณ์ขององค์กร ภาพลักษณ์ของผู้นำ 

4. คนต้องการอะไร : คนทำงาน ต้องการ co-working space ในที่ทำงาน และอีกสิ่งที่สำคัญคือ เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการทำงาน ต้องทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องเรียนรู้ ปรับปรุง ตลอดเวลา 
 

จากผลสำรวจ องค์กรส่วนใหญ่คิดเรื่อง future of work ไว้แล้วประมาณ 37% ส่วนองค์กรที่ดำเนินการแล้ว มี 31% และอีก 19% อยู่ในขั้นทดลอง ส่วนที่เหลือมีเพียง 2% ที่บอกว่ายังไม่ได้ทำอะไรเลย งานวิจัยยังระบุอีกว่า จากความไม่ชัดเจนขององค์กรและผู้นำ ทำให้คนมองหางานใหม่มากถึง 21% 
 

การปรับเปลี่ยนองค์กรสู่โลกของการทำงานในอนาคต ผู้นำต้องมีความตั้งใจจริงในการปรับปรุง โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นจากพนักงาน และพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานจากรูปแบบเดิมๆ ให้มีความยืดหยุ่นทั้งวิธีการทำงาน สถานที่ และเวลา 

 

หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,748 วันที่ 13 - 15 มกราคม พ.ศ. 2565