บทสวด “พระแม่ลักษมี”พร้อมเครื่องสักการะที่ควรรู้

18 ส.ค. 2566 | 03:00 น.

พระแม่ลักษมี เทวีแห่งความงดงาม ความรัก ความร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์ สายมูต้องรู้7สิ่งที่ต้องเตรียมไปเป็นเครื่องสักการะพร้อมบทสวด

“พระแม่ลักษมี” เทวีแห่งความงดงาม ความรัก ความร่ำรวยและความอุดมสมบูรณ์   พระแม่ลักษมี เป็นพระชายาคู่บารมีของพระนารายณ์(เทพดูแลรักษาโลก)มีความเชื่อว่าพระองค์เป็นพลังเสริมแฝงให้พระนารายณ์คุ้มครองรักษาโลก 

บทสวด “พระแม่ลักษมี”พร้อมเครื่องสักการะที่ควรรู้

โดยพระองค์มีพระวรกายสีเหลือง ทรงพัสตราภรณ์สีเหลือง แดง ชมพู ประทับนั่งหรือยืนบนดอกบัว อันเป็นสัญลักษณ์ของพระนางบางครั้งก็ประทับบนหลังช้าง เมื่ออยู่โดยลำพังทรงมี4พระกร แต่ถ้าประทับร่วมพระนารายณ์ทรงมี2กรบาง4กรบ้าง

บทสวด “พระแม่ลักษมี”พร้อมเครื่องสักการะที่ควรรู้

บทสวด “พระแม่ลักษมี”พร้อมเครื่องสักการะที่ควรรู้

สำหรับใครที่ชอบไปไหว้ขอพรจากพระแม่ สิ่งที่ต้องเตรียมไปเป็นเครื่องสักการะมี7อย่าง ประกอบด้วย

 1. ธูป9ดอก เทียน1คู่
 2. ดอกไม้ ได้แก่ ดอกบัว ดอกดาวเรือง  ดอกมะลิ หรือดอกกุลาบ
 3. น้ำดื่มสะอาด น้ำอ้อย นมจืด โยเกิร์ต น้ำผึ้ง เนย
 4. ขนมหวาน(ที่ไม่มีส่วนผสมของไข่) ข้าวสาร และธัญพืชต่างๆ
 5. ผลไม้มงคล เน้นกล้วย หรือมะพร้าว
 6. เหรียญหรือสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง

บทสวด “พระแม่ลักษมี”พร้อมเครื่องสักการะที่ควรรู้

บทสวด “พระแม่ลักษมี”พร้อมเครื่องสักการะที่ควรรู้

บทสวด

 • ตั้ง นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)
 • นะโมเม องค์พระแม่ลักษมีผู้ทรงศักดิ์สิทธิ์
 • ทีเปธูปะผานัง  สักการะวันทนัง สุปัพพยันนัง
 • โภชนานัง สปริวารังอุททังวรัง อาคัจฉันตุ
 • ปริภัณชันตุ  สัพพุทติ หิตายะ สุขายะ
 • สันติ อุเทวานัง เตปิถุมเหอนุรักขันติ
 • อาคัจฉายะ อาคัจฉา หิมานิมามา.

บทสวด “พระแม่ลักษมี”พร้อมเครื่องสักการะที่ควรรู้

บทสวด “พระแม่ลักษมี”พร้อมเครื่องสักการะที่ควรรู้