บทสวด พระพิฆเนศ-พระแม่ลักษขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ

02 ส.ค. 2566 | 03:17 น.

เปิดบทสวด พระพิฆเนศ-พระแม่ลักษมี ในเทศกาลดิวาลี เทศกาลแห่งแสดงสว่างของชาวอินเดีย ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิจากองค์พระพิฆเนศและองค์พระแม่ลักษมีเพื่อความเป็นสิริมงคล

เทศกาลดิวาลี หรือเทศกาลไฟ เทศกาลที่ใหญ่ที่สุดของคนเชื้อสายอินเดียทั่วโลกที่จะออกมาเฉลิมฉลองนับเป็นวันหยุดยาวที่ใหญ่ที่สุด  ซึ่งจะมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศอินเดีย เช่น การแสดงเชิงวัฒนธรรม การออกร้านอาหารเมนู คาว-หวาน และการจำหน่ายสินค้าสไตล์อินเดียจากร้านค้าชื่อดังทั้งส่าหรี เครื่องประดับ ของตกแต่ง และอื่นๆ 

อย่างไรก็ตาม ในงานเทศกาลดิวาลี ยังมีการพิธีบูชาขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิจากองค์พระพิฆเนศและองค์พระแม่ลักษมีเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่เข้าร่วมงานให้ประสบความสำเร็จ

บทสวดบูชาพระพิฆเนศและตั้งจิตอธิฐาน และขอพร (ควรขอพรเพียงข้อเดียวที่อยากให้ประสบความสำเร็จมากที่สุด ถ้าอยากให้พรที่ขอนั้นประสบความสำเร็จ)

ตั้งนะโม 3 จบ

โองการพินธุนาถัง อุปปันนัง

พรหมาสะ หะปะตินามะ อาทิกัปเป

สุอาคะโต ปัญจะ ปะทุมังทิสวา

นโมพุทธายะวันทะนัง โอมอิด พิฆเนศวรอิ

จะมหาพรหมา มหิตทิเดชา สรรพเสน่หา ประสิทธิเม

 

บทสวด พระพิฆเนศ-พระแม่ลักษขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ

ส่วนบทสวดพระแม่ลักษมี เทพแห่งโชคลาภ ความมั่งคั่งร่ำรวย  ความอุมสมบูรณ์ รวมถึงเรื่องความรักด้วย  และเชื่อว่า "พระแม่ลักษมี" ให้คุณในด้านการทำมาค้าขาย เจรจาต่อรอง การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ เงินทอง สมบัติแก่ผู้บูชาและประกอบความดีอยู่เป็นนิจ

คาถาบูชาพระแม่ลักษมี

โอม ชยะ ศรี ลักษมี มาตา (3 จบ)

โอม ศรี ลักษะมิไย นะมะห์ (3 จบ)

โอม มหาลักษะ มิไย นะโม นะมะห์โอม วิษณุ ปรียาไย นะโม นะมะห์โอม ธะนะ ประทาไย นะโม นะมะห์โอม วิศวา จะนันไย นะโม นะมะห์

ยา เทวี สะระวะ ภูเตชุลักษมี รูเปนะ สัม สะถิตานะมัส ตัสไย

นะมัส ตัสไย นะมัส ตัสไย นะโม นะมะห์

บทสวดบูชาขอชัยชนะแด่พระแม่ลักษมี

โอม ไชยะ ปัทมา วิศาลักษิไชยะ ตวัม ศรี ปติ ปริเยไชยะ มาตา มหาลักษมีสะมะ สะระณะ วันณะวะ ธาระนี ฯ (1 จบ)

ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้ทรงมีพระเนตรงดงามดั่งดอกบัวขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้เป็นที่รักแห่งองค์พระวิษณุมหาเทพ ขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้เป็นมหามารดาแห่งสรรพชีวิตทั้งปวงขอชัยชนะจงมีแด่พระแม่ลักษมี ผู้นำพาเราข้ามมหาสมุทรอันไพศาล