svasdssvasds

บีอีซี เวิลด์ จับมือ 11 มหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมบันเทิง

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
08 พ.ค. 2565 เวลา 3:36 น.

บีอีซี เวิลด์ ร่วมกับ 11 มหาวิทยาลัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ สร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมบันเทิง พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ และรับนักศึกษาฝึกงาน เพิ่มพูนประสบการณ์จริง

ดร. อัครพล วีรวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สำนักบริหารทรัพยากร บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่าง บริษัทฯ กับ 11 มหาวิทยาลัย เกิดขึ้นจากการหารือร่วมกัน โดย 11 มหาวิทยาลัย ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยสยาม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, มหาวิทยาลัยรังสิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บีอีซี เวิลด์ จับมือ 11 มหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมบันเทิง

การร่วมมือแบ่งเป็น 2 หัวข้อใหญ่ คือ  การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ โดยทางบริษัทจะได้จัดส่งวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านไปร่วมให้ความรู้กับนักศึกษาที่สถาบันการศึกษา และการรับนักศึกษาฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัยในความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อมาฝึกปฏิบัติงานและเพิ่มพูนประสบการณ์จริงในธุรกิจอุตสาหกรรมบันเทิง

การร่วมมือกับ 11 มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่สถาบันการศึกษากับภาคธุรกิจจะได้ร่วมกันสร้างบุคลากรทางด้านอุตสาหกรรมบันเทิง ถือเป็นโอกาสและการเติมช่องว่างในการพัฒนาหลักสูตรและความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

 

ก่อนหน้านี้ บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บีอีซี สตูดิโอ จำกัด  ยังได้ร่วมกันจัดทำโครงการที่เป็นการพัฒนาบุคคลกรด้านการเขียนบทมาแล้ว คือโครงการ “ Creator Program: นักคิดมากเรื่อง กับนักเขียนเรื่องมาก” ซึ่งเป็นการอบรมระยะเวลา 10 สัปดาห์ต่อเนื่อง โดยได้จัดการอบรมไปแล้ว 1 รุ่น   ซึ่งมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมลงนามความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาบุคลากรในครั้งนี้ ก็ได้มีการส่งนักศึกษาเข้ามาร่วมโครงการและสามารถผ่านการคัดเลือกพร้อมกับร่วมอบรมในหลักสูตร

บีอีซี เวิลด์ จับมือ 11 มหาวิทยาลัย ร่วมพัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมบันเทิง

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด