svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เตือน!เที่ยวสงกรานต์ ห้ามนำ 5 สิ่งเข้าอุทยานทั่วประเทศ ปรับสูงสุด 1 แสน

09 เมษายน 2565

เตือน!เที่ยวสงกรานต์ห้ามนำ 5 สิ่ง เข้า อุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ ฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 1 แสน เริ่มบังคับใช้แล้ว

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แจ้ง ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโฟมและบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single – use plastics) เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีผลบังคับใช้แล้ว

 

โดยห้ามนำภาชนะที่ทำด้วยโฟม และบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single – use plastics) 5 สิ่ง นำเข้าพื้นที่อุทยานทั่วประเทศไทย ได้แก่ 

 

  1. พลาสติกหูหิ้ว ความหนาน้อยกว่า 36 ไมครอน 
  2. กล่องบรรจุอาหารพลาสติก 
  3. แก้วพลาสติก (แบบบางใช้ครั้งเดียว) 
  4. หลอดพลาสติก  
  5. ช้อน – ส้อมพลาสติก

โดยห้ามนำทั้ง 5 สิ่งนี้เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติ หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 20 มาตรา 47 ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 มีโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครองดูแลรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อปะการัง ระบบนิเวศ และเป็นการควบคุมลดปริมาณขยะในอุทยานแห่งชาติ