ทส.เสนอ “อุทยานธรณีขอนแก่น” ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลก

05 ก.พ. 2565 | 03:35 น.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เคาะ! เสนอ“อุทยานธรณีขอนแก่น” ขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลก เตรียมเสนอ ครม. ภายใน มี.ค.นี้

วันนี้ (5 ก.พ.65 ) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เห็นชอบเสนอ อุทยานธรณีขอนแก่น เข้ารับการประเมินเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก โดยจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาภายใน ก.พ.-มี.ค.นี้ 

ซึ่งอุทยานธรณีขอนแก่น มีพื้นที่ครอบคลุม 2 อำเภอ ได้แก่ อ.ภูเวียง และ อ.เวียงเก่า เนื้อที่ 1,038 ตารางกิโลเมตร มีความโดดเด่น คือ เป็นอาณาจักรไดโนเสาร์ของประเทศไทย ซึ่งเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลก 5 สายพันธุ์ และพบกระดูกหน้าแข้งของไดโนเสาร์ในกลุ่มคอมป์ซอกนาธัส โดยไดโนเสาร์ที่พบมีทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ กินพืชและกินเนื้อ มีทั้งตัวเต็มวัยและวัยเยาว์

ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีอุทยานธรณีทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับโลก รวมจำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย

1) อุทยานธรณีโลกของยูเนสโก จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ อุทยานธรณีโลกสตูล ประกาศเมื่อปี 2561 โดยจะมีการประเมินซ้ำทุก 4 ปี

 

2) อุทยานธรณีประเทศไทย จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ อุทยานธรณีโคราช ประกาศเมื่อปี 2561 ซึ่งอยู่ระหว่างกระบวนการขอรับรองเป็นอุทยานธรณีโลก แห่งที่ 2 ของไทย อุทยานธรณีผาชัน สามพันโบก จ.อุบลราชธานี ประกาศเมื่อปี 2562 อุทยานธรณีเพชรบูรณ์ ประกาศเมื่อปี 2563 และอุทยานธรณีขอนแก่น ประกาศเมื่อปี 2563

 

 

และ 3) อุทยานธรณีท้องถิ่น จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ อุทยานธรณีไม้กลายเป็นหินตาก จัดตั้งเมื่อปี 2560 อุทยานธรณีชัยภูมิ จัดตั้งเมื่อปี 2564 และล่าสุด อุทยานธรณีพุหางนาค จ.สุพรรณบุรี จัดตั้งในปี 2565.