มูลนิธิซิตี้ พัฒนาทักษะดิจิทัลเยาวชน  สู่แรงงานอีอีซี

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
28 ม.ค. 2565 เวลา 19:47 น. 26

สิ่งหนึ่งที่หลายภาคส่วนพูดเหมือนกัน สำหรับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ที่เกิดขึ้นเมื่อกว่า 4 ปีที่แล้ว คือ ปัญหาด้านแรงงาน ที่ ณ ขณะนี้ ทุกๆ ฝ่าย ก็ยังพยายามผลักดันเรื่องนี้เต็มที่ โดยมูลนิธิซิตี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามามีส่วนร่วม

“วันวิสาข์ โคมินทร์” ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย ตัวแทนมูลนิธิซิตี้ กล่าวว่า มูลนิธิซิตี้ ได้จับมือกับ มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา หรือ EDF จัดทำโครงการ Skilling Up Youth to Grow the EEC’s Growth Program

มูลนิธิซิตี้ พัฒนาทักษะดิจิทัลเยาวชน  สู่แรงงานอีอีซี

นำร่องพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ประมาณ 2,500 คน จากวิทยาลัยในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง จำนวน 10 โรงเรียน ตั้งแต่ปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสมัยใหม่

ล่าสุด ได้มีการอบรมการตลาดออนไลน์ ให้กับเยาวชนทั้ง 10 โรงเรียน ทั้งความรู้พื้นฐานและกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ การตลาดผ่านช่องทางโชเชียลมีเดีย การตลาดผ่านร้านค้าออนไลน์ การเปิดร้านและการทำโฆษณาในเฟซบุ๊ค

มูลนิธิซิตี้ พัฒนาทักษะดิจิทัลเยาวชน  สู่แรงงานอีอีซี

การจำหน่ายสินค้าและการสมัครเปิดร้านค้า และการทำโฆษณาใน Shopee ฯลฯ รวมถึงสร้างทักษะความเป็นผู้นำ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ จนสามารถสร้างอาชีพของตัวเองได้ และถือเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าทำงาน ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมอีอีซีอีกด้วย

มูลนิธิซิตี้ พัฒนาทักษะดิจิทัลเยาวชน  สู่แรงงานอีอีซี

หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,752 วันที่ 27 - 29 มกราคม พ.ศ. 2565

แท็กที่เกี่ยวข้อง