คาลเท็กซ์ ส่งต่อนํ้าใจมอบชุดตรวจ ATK ชุมชน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
23 ม.ค. 2565 เวลา 4:31 น. 49

ในช่วงการระบาดโควิด-19 หลายภาคส่วนต่างช่วยเหลือสังคม ด้วยการส่งมอบสิ่งของจำเป็น รวมทั้งการค้นคิดนวัตกรรมช่วยเหลือประชาชน บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด ก็คือหนึ่งในหน่วยงานที่ดำเนินการดังกล่าว

“ดร.ศรุต วิทยารุ่งเรืองศรี” ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายกิจการองค์กรบริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะยังมีโควิดสายพันธุ์ใหม่ผุดขึ้นมาอยู่เรื่อยๆ คาลเท็กซ์ จึงยังให้การช่วยเหลือชุมชนต่อเนื่อง 

 

ผ่านโครงการ “คาลเท็กซ์ ห่วงใยคนไทย ร่วมใจต้านไวรัสโควิด-19” ที่จัดตั้งขึ้นโดยเฉพาะตั้งแต่ปี 2563 ด้วยการมอบชุดตรวจโควิด-19 แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง

 (Antigen Rapid Test Kit) พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน อาทิ สเปรย์แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัย ส่งมอบให้ชุมชนโรงสีและชุมชนคาลเท็กซ์ เพื่อบรรเทาปัญหา

ที่ผ่านมา ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาด คาลเท็กซ์ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในด้านสุขภาพและความปลอดภัยของสังคม พนักงาน เครือข่ายสถานีบริการน้ำมัน ตลอดจนลูกค้า รวมถึงการดูแลชุมชนเพื่อนบ้านรอบที่ทำการของบริษัทฯ 

คาลเท็กซ์เดินหน้าสร้างความยั่งยืนในสังคม ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของ “เชฟรอน” ไม่ว่าจะเป็น เชฟรอน บริษัทแม่ที่สหรัฐอเมริกา เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด หรือ เชฟรอน (ไทย) ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คาลเท็กซ์ 

 

ล้วนให้ความสำคัญกับเรื่องของ Human Energy หลายๆ โครงการที่เชฟรอนในประเทศไทยทำ จึงเกี่ยวเนื่องกับเรื่องพลังคนเป็นส่วนใหญ่ เช่นเดียวกับการช่วยเหลือคนไทยในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 

 

หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,750 วันที่ 20 - 22 มกราคม พ.ศ. 2565  

แท็กที่เกี่ยวข้อง