เขียวขจี“ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง”เปิดแล้วไปเที่ยวต้องจองล่วงหน้า 3 วัน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
26 พ.ย. 2564 เวลา 5:02 น. 2.7k

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. เปิดให้บริการเยี่ยมชมตามปกติแล้ว โดยเปิดให้บริการเยี่ยมชม ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่จองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เท่านั้น เช็ครายละเอียดได้ที่นี่

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง โดยสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. เปิดให้บริการเยี่ยมชมตามปกติแล้ว โดยเปิดให้บริการเยี่ยมชม ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป สำหรับผู้ที่จองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน เท่านั้น 

 

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง  เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องป่าและระบบนิเวศที่ผสมผสานความสวยงามด้านภูมิสถาปัตยกรรม รวมถึงเป็นพื้นที่สีเขียวของคนกรุงเทพฯ บนที่ดินของ ปตท. จำนวน 12 ไร่ จากเดิมเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าและเป็นที่ทิ้งขยะ โดยมีแนวความคิดที่จะ “สร้างป่าให้กับคนกรุงเทพฯ”

 

ป่าในกรุง

 

รายละเอียดรอบการเข้าเยี่ยมชม

 

1. เปิดให้บริการเยี่ยมชม 2 รอบ/วัน

  • รอบเช้า : 9.00 - 12.00 น.
  • รอบบ่าย : 13.00 - 16.00 น.

 

2. จำกัด 50 ท่าน/รอบ

 

3. จองผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น ที่เบอร์ 02-136-6380

 

 

ป่าในกรุง

ข้อกำหนดการให้บริการ เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน มีดังนี้

 

  1.  ขอความร่วมมือให้ทุกท่าน จองเข้าเยี่ยมชมล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน  สามารถเข้าไปทำการจองได้ที่สถาบันปลูกป่า ปตท.
  2. ผู้เข้าเยี่ยมชมทุกท่าน ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในศูนย์เรียนรู้
  3. ขอความร่วมมือตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ บริเวณประตูหน้าทางเข้า
  4. ขอความร่วมมือสแกน QR Code ไทยชนะ บริเวณประตูหน้าทางเข้า ก่อนและหลังการเข้าเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้

 

ป่าในกรุง

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง  เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องป่าและระบบนิเวศที่ผสมผสานความสวยงามด้านภูมิสถาปัตยกรรม รวมถึงเป็นพื้นที่สีเขียวของคนกรุงเทพฯ บนที่ดินของ ปตท. จำนวน 12 ไร่ จากเดิมเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่าและเป็นที่ทิ้งขยะ โดยมีแนวความคิดที่จะ “สร้างป่าให้กับคนกรุงเทพฯ” โดยนำองค์ความรู้จากการปลูกป่ามาแล้ว 1 ล้านไร่ทั่วประเทศ มาต่อยอดเป็น “ป่านิเวศ” ที่จำลองป่ากรุงเทพฯในอดีต มีความหลากหลายของพันธุ์ไม้ดั้งเดิมและพันธุ์ไม้หายากกว่า 270 ชนิด

 

ป่าในกรุง ปตท.

 

ป่าในกรุง ปตท.

โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปลูกป่านิเวศ ของ ศาสตราจารย์ ดร.อาคิระ มิยาวากิ ร่วมกับองค์ความรู้การปลูกป่าของ ปตท. ออกแบบจัดสรรสัดส่วนพื้นที่เป็น 3 ส่วน คือ พื้นที่ปลูกป่ากว่า 9 ไร่ หรือ 75% พื้นที่แหล่งน้ำ 1 ไร่ ประมาณ 10 % และพื้นที่อาคารเพื่อการเรียนรู้ 2 ไร่ ประมาณ 15 % ทำให้ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อให้คนกรุง หรือเด็กรุ่นใหม่ที่เติบโตในเมือง ได้มีโอกาสรู้จักและสัมผัสป่าอย่างใกล้ชิด ไม่ต้องเดินทางไกล และได้ตระหนักและร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

 

ป่าในกรุง

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง