‘ดอยคำ’  มุ่งสร้างสังคมไร้ขยะ  คืนความเป็นธรรม ต่อ‘สิ่งแวดล้อม’ 

16 ก.ค. 2564 เวลา 12:23 น. 88

“ดอยคำ” องค์กรธุรกิจเพื่อสังคม ชวนคนไทยสร้างสังคมไร้ขยะ  เพื่อให้ความเป็นธรรมต่อสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายการทำธุรกิจ ที่ต้องแฟร์กับคน 4 ฝ่าย พนักงาน เกษตรกร ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม 

“พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา” กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด กล่าวว่า 4 แฟร์ของหลักการทำธุรกิจ เป็นการถอดรับสั่งจากรัชกาลที่ 9 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
 ความแฟร์หรือความเป็นธรรมต่อคน 4 ฝ่าย ได้ถูกถอดมาสู่ กิจกรรม “แกะ ล้าง เก็บ” ภายใต้โครงการสร้างโลกสีเขียว โดยเป็นการนำกล่องน้ำผลไม้ที่ผ่านขั้นตอน แกะ ล้าง เก็บ เรียบร้อยแล้วเข้าสู่กระบวนการแปรรูปหรือรีไซเคิล เพื่อนำกลับมาใช้งานใหม่ ซึ่งเป็นการกำจัดขยะแบบสร้างสรรค์ 
 

โครงการนี้ เริ่มต้นจากคนในองค์กร ตามแฟร์ที่ 1 คือ กิจการเพื่อสังคมใดๆ การบริจาคต้องเกิดขึ้นในบ้านเสียก่อน Charity begins at home โดยเริ่มแรกได้รณรงค์กับบุคลากรภายในองค์กร  “ฅนดอยคำ”  ก่อนขยายความแฟร์ สู่บุคคลภายนอก และผู้บริโภค รวมถึงการเชิญชวนองค์กรอื่นทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนอย่างแท้จริง  
 

ล่าสุด กิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ ออกแคมเปญ 1 กล่อง มีมูลค่า 1 บาท เชิญชวนและสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริโภคเกิดการมีส่วนร่วมลดปริมาณขยะ รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางการเก็บรวบรวมกล่องเครื่องดื่มยูเอชที โดยสามารถเข้าร่วมได้ง่ายๆ ด้วยการนำกล่องยูเอชที “ดอยคำ” ที่ผ่านขั้นตอนแกะ ล้าง เก็บ แล้ว ซึ่งทุกขนาดมีมูลค่า 1 บาท นำมาแลกรับส่วนลดแทนเงินสดสูงสุดถึง 20 บาทต่อ 1 ใบเสร็จ (ขั้นต่ำ 100 บาท) ได้ที่ร้านดอยคำ และร้านครอบครัวดอยคำ ทุกสาขา (โดยไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้) หรือจะสะสมเพื่อนำมาแลกผลิตภัณฑ์แปรรูปเก้าอี้อเนกประสงค์ทรงโอ่ง โดยใช้กล่องยูเอชทีจำนวน 888 กล่องต่อเก้าอี้ 1 ตัว (มูลค่า 1,300 บาท) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 

‘ดอยคำ’  มุ่งสร้างสังคมไร้ขยะ  คืนความเป็นธรรม ต่อ‘สิ่งแวดล้อม’ 

กิจกรรม แกะ ล้าง เก็บ ของดอยคำเป็นส่วนหนึ่งเพื่อให้คนไทยมุ่งสู่ “สังคมไร้ขยะ” อย่างจริงจัง โดยใช้แนวทางแบบ Circular Economy หรือการหมุนเวียนวัตถุดิบกลับมาใช้ใหม่เป็นวงจรไม่รู้จบ แทนการผลิตใช้แล้วทิ้ง เพื่อความสุขที่ยั่งยืน 

หน้า 16-17 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,696 วันที่ 
15 - 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

แท็กที่เกี่ยวข้อง