svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

PTG จับมือ SCGP นำร่องตั้งจุดรับขยะไปรีไซเคิลในปั๊ม PT 5 สาขา

30 มิถุนายน 2564

PTG ร่วมกับ SCGP ตั้งจุดรับกล่อง ลังกระดาษและพลาสติก ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อรีไซเคิลนำกลับใช้ประโยชน์ใหม่ ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน

นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอลิมปัส ออยล์ จำกัด บริษัทในกลุ่มของบริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด  (มหาชน) หรือ PTG เปิดเผยว่า บริษัทได้ดำเนินการร่วมกับบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP จัดโครงการ SCGP x PTG ตู้รับกระดาษและขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล นำขยะกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากร  เริ่มตั้งแต่การวางแผนและออกแบบ การผลิต การบริโภค การจัดการของเสีย ตลอดจนการนำกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งรูปแบบดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการรีไซเคิลและการกำจัดขยะอย่างถูกวิธีและเป็นระบบ ด้วยการติดตั้งจุดบริการรับฝากขยะ (SCGP reXycle Drop Point) ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT  (ปั๊ม PT) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวม 5 สาขา เพื่อรับกล่องและลังกระดาษ รวมทั้งขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว โดยจะเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
    ทั้งนี้ ปัจจุบันกล่อง ลังกระดาษ รวมทั้งขวดพลาสติกที่มีปริมาณมากขึ้น อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้แล้วทิ้งของผู้บริโภค ตลอดจนการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 (Covid-19) ที่ภาครัฐได้ออกมาตรการล็อกดาวน์หลายพื้นที่  ทำให้เกิดการใช้วิถีชีวิตแบบใหม่ให้ห่างไกลจากการสุ่มเสี่ยงต่อการรับเชื้อโควิด-19  ส่งผลให้เกิดปริมาณขยะกระดาษและพลาสติกมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และเพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและสานต่อเจตนารมณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน บริษัทจึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าว
    "บริษัทฯ ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างจุดรับขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการทิ้งขยะของประชาชน ลดปริมาณขยะล้นเมือง เพิ่มอัตราการรีไซเคิลของกระดาษรวมทั้งขวดน้ำพลาสติก และสร้างสังคม  รีไซเคิลอย่างเป็นรูปธรรมภายในประเทศให้ขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น"

PTG จับมือ SCGP ตั้งจุดรับขยะไปรีไซเคิล
    สำหรับประชาชนทั่วไป ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณขยะและร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถนำขยะจากบรรจุภัณฑ์ต่างๆเพื่อกลับสู่ระบบรีไซเคิล มาฝากทิ้งที่จุดบริการรับฝากขยะ (SCGP reXycle Drop Point) ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT พื้นที่นำร่อง 5 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย  สาขา ถ.กาญจนาภิเษก กม.18 , สาขาหนองแขม (ถนนเพชรเกษม 81) , สาขา ถ.จันทน์1 (ซ.40) , สาขาคลองหลวง 4 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และสาขาประตูน้ำพระอินทร์ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งในอนาคตจะขยายการตั้งจุดบริการรับฝากขยะ ภายในสถานีบริการน้ำมัน PT อื่นๆ เพิ่มเติมต่อไป
    นายกุลเชฏฐ์ ธาราจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP กล่าวว่า โครงการดังกล่าวส่งเสริมให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างสะดวก ด้วยการคัดแยกขยะและส่งให้ที่ SCGP reXycle Drop Point ในสถานีบริการน้ำมัน PT ใกล้บ้าน เพื่อนำกลับสู่กระบวนการรีไซเคิลเป็นวัตถุดิบในการผลิตใหม่และยังสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกด้วย เช่น เศษกระดาษสามารถรีไซเคิลและออกแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์กระดาษที่มีน้ำหนักเบาและแข็งแรง ขวดพลาสติก PET ก็สามารถรีไซเคิลเป็นใยสังเคราะห์สำหรับผลิตเสื้อผ้าได้ เป็นต้น ซึ่งการส่งเสริมพฤติกรรมจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางนี้จะช่วยให้ทรัพยากรได้หมุนเวียนใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะปนเปื้อนที่ไม่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ทำให้ต้องกำจัดด้วยการเผาหรือฝังกลบ มีส่วนเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของปัญหาโลกร้อน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือระหว่างกันในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยสังคมและผู้บริโภคให้ร่วมดูแลโลกได้อย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากสิ่งเล็ก ๆ ใกล้ตัว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :