"แอร์เอเชีย"เปิดเงื่อนไขเลื่อนตั๋ว หลังยกเลิกเที่ยวบินถึงสิ้น31ก.ค.นี้

10 ก.ค. 2564 เวลา 23:30 น. 1.3k

"แอร์เอเชีย” เปิดเงื่อนไข ขั้นตอนการเลื่อนตั๋วเครื่องบิน-เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ผ่าน AVA แซทบ็อท ทำอย่างไรให้คุยรู้เรื่อง เช็คที่นี่ หลังไทยแอร์เอเชีย ยกเลิกเที่ยวบินในประเทศทุกเส้นทาง 12- 31ก.ค.นี้ เพื่อให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัด

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รุนเเรงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้รัฐบาลประกาศมาตรการจำกัดการเดินทางข้ามจังหวัด

 

สายการบินไทยแอร์เอเชียจึงมีความจำเป็นประกาศหยุดให้บริการชั่วคราวในเส้นทางบินภายในประเทศ ตั้งแต่วันที่ 12 - 31 กรกฎาคม 2564

 

เพื่อให้ความร่วมมือกับรัฐบาล และแบ่งเบาการทำงานของบุคลากรทางการเเพทย์ ในการช่วยกันป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างดีที่สุด  และสายการบินมีแผนจะกลับมาบินอีกครั้งในวันที่ 1 สิงหาคมนี้

 

สำหรับผู้โดยสารแอร์เอเชียที่สำรองที่นั่งเพื่อการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว จะได้รับการติดต่อโดยตรงจากสายการ บินฯ ทาง SMS หรือ อีเมล ที่ได้ระบุไว้ เพื่อเลือกรับข้อเสนอทางเลือกตามเงื่อนไขที่สายการบินกำหนด

 

ผู้โดยสารสามารถดำเนินการเปลี่ยนแปลงบัตรโดยสารได้ด้วยตนเองผ่าน AVA โดยดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

 

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ผ่าน AVA Live Chat มีทั้งหมด 15 ขั้นตอน

เนื่องจากเที่ยวบินของท่านถูกยกเลิก

 • ขั้นตอนที่1 พิมพ์ https://support.airasia.com
 • ขั้นตอนที่2 เลือก เที่ยวบิน
 • ขั้นตอนที่3 เลือก เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเนื่องจากโควิด (COVID-19)
 • ขั้นตอนที่4 เลือกเที่ยวบินของฉันถูกยกเลิก
 • ขั้นตอนที่5 เลือกการเปลี่ยนเที่ยวบิน
 • ขั้นตอนที่6 กรอกหมายเลขการจอง 6 หลัก เช่น AV32DG
 • ขั้นตอนที่7  (1)กรอก นามสกุล ของผู้โดยสารท่านใดท่านหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษ (2)กรอกชื่อจริง ของผู้โดยสารท่านเดิมเป็นภาษาอังกฤษ (3)กรอกวัน-เดือน-ปีเกิด ของผู้โดยสารท่านเดิม (4)กรอกอีเมล ที่คุณใช้ในการจอง
 • ขั้นตอนที่8 พิมพ์ 1 หากท่านต้องการย้ายเที่ยวบิน
 • ขั้นตอนที่9 พิมพ์ Y หากมีเที่ยวบินเชื่อมต่อ หรือ N หากไม่มี
 • ขั้นตอนที่10 พิมพ์ Y หากต้องการเปลี่ยนเที่ยวบินให้ผู้โดยสารทุกท่าน หรือพิมพ์ N หากต้องการเปลี่ยนเที่ยวบินให้ผู้โดยสารบางท่าน
 • ขั้นตอนที่11 เลือก เที่ยวบินเดิมที่คุณต้องการเปลี่ยน แปลง (ระบุหมายเลข 1,2,3 สำหรับทุกเที่ยวบิน)
 • ขั้นตอนที่12 ระบุ วัน-เดือน-ปี ของวันเดินทางใหม่ที่คุณต้องการ
 • ขั้นตอนที่13 เลือก ช่วงเวลาเที่ยวบินใหม่ที่คุณต้องการ (ช่วงเช้า,ช่วงบ่าย,ช่วงเย็น)
 • ขั้นตอนที่14 เลือก เที่ยวบินใหม่ที่ต้องการเดินทาง(ระบุหมายเลข 1,2,3 สำหรับเที่ยวบินใหม่ที่ต้องการ)
 • ขั้นตอนที่15 ตรวจสอบข้อมูลเที่ยวบินใหม่ที่คุณเลือก หากถูกต้องพิมพ์ Y เพื่อยืนยันและทำการเปลี่ยนเที่ยวบินสำเร็จ

"แอร์เอเชีย"เปิดเงื่อนไขเลื่อนตั๋ว หลังยกเลิกเที่ยวบินถึงสิ้น31ก.ค.นี้

 

ขั้นตอนการขอเก็บวงเงินบัญชีเครดิต (Credit  Account)ผ่าน AVA Live Chat มีทั้งหมด 11 ขั้นตอน ดังนั้น

เนื่องจากเที่ยวบินของท่านถูกยกเลิก

 • ขั้นตอนที่1 พิมพ์ https://support.airasia.com
 • ขั้นตอนที่2 เลือก เที่ยวบิน
 • ขั้นตอนที่3 เลือกเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเนื่องจากโควิต (COVID-19)
 • ขั้นตอนที่4 เลือกเที่ยวบินของฉันถูกยกเลิก
 • ขั้นตอนที่5 เลือกการเก็บวงเงินไว้ใช้
 • ขั้นตอนที่6 เลือกคำขอบัญชีเครดิต
 • ขั้นตอนที่7กรอก หมายเลขการจอง 6 หลัก เช่น AV32DG
 • ขั้นตอนที่8 กรอก นามสกุล ของผู้โดยสารท่านใดท่านหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษ
 • ขั้นตอนที่9 กรอก เมืองต้นทางสำหรับหมายเลขการจองนี้ เช่น DMK
 • ขั้นตอนที่10 กรอก หมายเลขสมาชิก BIG 10 หลัก เช่น 9900123456
 • ขั้นตอนที่11 คำร้องสำเร็จ!และบันทึกหมายเลขคำร้อง

"แอร์เอเชีย"เปิดเงื่อนไขเลื่อนตั๋ว หลังยกเลิกเที่ยวบินถึงสิ้น31ก.ค.นี้

** การขอเก็บวงเงินบัญชีเครดิต (Credit Account) มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
* การเก็บวงเงินไว้ใช้ต้องทำผ่านบัญชีสมาชิก BIG เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ AirAsia

นอกจากนี้แอร์เอเชียได้ขยายมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 ดังนี้

 

สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทาง ตั้งแต่ 9 ก.ค.- 31 ก.ค. 2564

 • เปลี่ยนวันเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง*
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบิน
 • ไม่มีส่วนต่างราคาค่าโดยสาร
 •  วันเดินทางใหม่ภายใน 30 ก.ย. 2564
 • ทำเองได้ทันที ผ่าน AVA

สำหรับผู้โดยสารที่มีกำหนดการเดินทาง ตั้งแต่ 1 ส.ค. - 26 มี.ค. 2565

 • เปลี่ยนวันเดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง*
 •  ไม่มีค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนเที่ยวบิน**
 •   อาจมีส่วนต่างราคาค่าโดยสาร
 •  วันเดินทางใหม่ภายใน 26 มี.ค. 2565
 •   ทำเองได้ทันทีผ่านเมนูจัดการบุ๊คกิ้ง หรือ AVA

*การเปลี่ยนเที่ยวบินต้องทำไม่ต่ำกว่า 48 ชม. ก่อนกำหนดเดิม เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ
บริษัทฯ

**กำหนดเดินทางล่าสุดต้องอยู่ในช่วงที่ระบุ

"แอร์เอเชีย"เปิดเงื่อนไขเลื่อนตั๋ว หลังยกเลิกเที่ยวบินถึงสิ้น31ก.ค.นี้

 

สายการบินขอให้ท่านติดตามข้อมูลข่าวสาร หรือ Travel Advisory ของแอร์เอเชียได้ทาง เว็บไซต์แอร์เอเชีย (คลิ๊ก) หรือ ทางสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นทางการของแอร์เอเชีย ที่ Twitter (@airasiaTH) และเฟซบุ๊ก (facebook.com/airasiatravels.th)

ทั้งนี้ แอร์เอเชียให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้โดยสาร และพนักงานมาเป็นลำดับแรก ซึ่งจากการประกาศบังคับใช้มาตรการจำกัดการเดินทาง

 

รวมถึงให้ประชาชนอยู่ในที่พักอาศัย แอร์เอเชียจึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ด้วยการสร้างความปลอดภัยในการเดินทางสำหรับทุกคน 

 

อย่างไรก็ตามแอร์เอเชียจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยขอให้ผู้โดยสารทุกคนรักษาสุขภาพอย่างดีที่สุด เพื่อผ่านสถานการณ์นี้และกลับมาเดินทางด้วยกันต่อไป

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง