กลุ่มบริษัทศรีตรัง แบ่งปันถุงมือยางทางการแพทย์ ทั้งปี 4.5 ล้านชิ้น

05 ก.ค. 2564 เวลา 10:53 น. 54

กลุ่มบริษัทศรีตรัง เดินหน้าโครงการเพื่อสังคม ‘กลุ่มบริษัทศรีตรัง แบ่งปันรักให้ชุมชนปี 2’ ตั้งเป้าหมายบริจาคถุงมือยางทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีมากกว่า 4.5 ล้านชิ้น

นายวีรสิทธิ์ สินเจริญกุล กรรมการบริหาร บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือ STA เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทศรีตรัง ประกอบด้วย บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี, บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) หรือ STGT และบริษัทในเครือทั้งหมด มีนโยบายให้ความสำคัญกับการจัดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ตลอดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สังคมและชุมชนตามแนวทาง ESG มาโดยตลอด เรามีโครงการและกิจกรรมเพื่อสังคมรวม 200 กว่าโครงการที่ทำอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ผู้คนในชุมชนอย่างยั่งยืน 

กลุ่มบริษัทศรีตรัง แบ่งปันถุงมือยางทางการแพทย์ ทั้งปี 4.5 ล้านชิ้น

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 นับตั้งแต่ปีที่ผ่านมา และปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดระลอกใหม่ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัทศรีตรังเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือประชาชน จึงได้จัดโครงการ ‘กลุ่มบริษัทศรีตรัง แบ่งปันรักให้ชุมชนปี 2’  ซึ่งนับเป็นการจัดโครงการอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา โดยการบริจาคถุงมือยางทางการแพทย์ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานต่างๆ อาทิ โรงพยาบาล, โรงพยาบาลสนาม, อนามัย, มูลนิธิ, สถานีฉีดวัคซีนโควิด-19, ศูนย์ช่วยเหลือต่างๆ, วัด, ทัณฑสถาน ฯลฯ ตลอดจนมีการบริจาคสิ่งของที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต เช่น ถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม ชุด PPE เป็นต้น และให้ความช่วยเหลือฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในโรงงานและชุมชนโดยรอบโรงงาน  

สำหรับโครงการกลุ่มศรีตรัง แบ่งปันรักให้ชุมชนปี 2 วางเป้าหมายที่จะบริจาคถุงมือยางอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีแก่จังหวัดต่างๆ รวมทั้งสิ้นมากกว่า  4.5 ล้านชิ้น จากปีที่ผ่านมาที่บริจาคถุงมือยางไปแล้วกว่า 3.57 ล้านชิ้น โดยในปีนี้กลุ่มศรีตรังเริ่มต้นส่งมอบถุงมือยางให้แก่จังหวัดที่เป็นสาขาและฐานการผลิตของบริษัท รวมถึงกรุงเทพฯ ก่อนขยายพื้นที่ไปยังจังหวัดอื่นๆ   

กลุ่มบริษัทศรีตรัง แบ่งปันถุงมือยางทางการแพทย์ ทั้งปี 4.5 ล้านชิ้น

นอกจากการส่งมอบถุงมือยางทางกาแรพทย์ และบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ได้รับผลกระทบแล้ว กลุ่มศรีตรังยังดูแลการจัดจำหน่ายถุงมือยางในระดับราคาที่เหมาะสม เพื่อให้คนไทยสามารถเข้าถึงการใช้ถุงมือยางอย่างทั่วถึง

นางสาวจริญญา จิโรจน์กุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ STGT กล่าวว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา ได้เดินหน้าจัดโครงการกลุ่มบริษัทศรีตรัง แบ่งปันรักให้ชุมชนปี 2 เพื่อมอบถุงมือยางให้แก่จังหวัดต่างๆ ทั้งที่บริษัทฯ ได้ประสานงานเพื่อส่งมอบและที่ติดต่อเข้ามายังบริษัทฯ เพื่อขอรับบริจาค โดยนับจากวันที่ 1 มกราคม – 11 มิถุนายน 2564 กลุ่มบริษัทศรีตรังได้บริจาคถุงมือยางไปแล้วกว่า 1.4 ล้านชิ้น

กลุ่มบริษัทศรีตรัง แบ่งปันถุงมือยางทางการแพทย์ ทั้งปี 4.5 ล้านชิ้น

บริษัทฯ จะทยอยส่งมอบถุงมือยางให้แก่จังหวัดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยจะเดินหน้าจัดโครงการดังกล่าวตลอดทั้งปีเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี เนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยยังคงเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงคาดหวังว่าโครงการดังกล่าว จะส่งเสริมสุขอนามัยที่ดีขึ้น ลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาด และป้องกันการแพร่ระบาด 

แท็กที่เกี่ยวข้อง