"คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล" ส่ง ‘ฮีโร่’ แยกขยะติดเชื้อในโรงพยาบาล

03 ก.ค. 2564 เวลา 4:00 น. 163

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 อีกหนึ่งความกังวล คือ เรื่องของปริมาณขยะติดเชื้อ ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากกรมอนามัยในปี 2563 รายงานว่า ประเทศไทยมีสถานพยาบาลทั้งรัฐ และเอกชนมากกว่า 3.7 แห่ง มีจำนวนเตียงประมาณ 1.4 แสนเตียง

สถานพยาบาลเหล่านี้ มีการผลิตขยะติดเชื้อประมาณ 65 ตันต่อวัน เป็นขยะติดเชื้อที่เกิดขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประมาณ 20 ตันต่อวัน ที่เหลือเกิดขึ้นในสถานพยาบาล ในส่วนภูมิภาคอีกประมาณ 45 ตันต่อวัน  โดยคาดการณ์ว่าจากสถานการณ์โควิด -19 จะส่งผลให้ปริมาณขยะติดเชื้อ จะเพิ่มขึ้นอีก 20 ตันต่อวัน ทั้งจากโรงพยาบาลและภาคครัวเรือน รวมถึงโรงพยาบาลสนาม  

ทวี จุลศักดิ์ศรีสกุล” กรรมการ บริษัท คิงส์แพ็ค อินดัสเตรียล จำกัด ผู้นำนวัตกรรมด้านการผลิตและจัดจำหน่ายบรรจุภัณฑ์พลาสติก ภายใต้แบรนด์ “ฮีโร่” (HERO) กล่าวว่า โครงการ “ฮีโร่มาแล้ว” เป็นโครงการเพื่อสังคม และเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ของคิงส์แพ็ค 

ขยะติดเชื้อ

โดยบริจาคถุงขยะ ถุงแดง และถุงซิป ให้แก่โรงพยาบาลในสังกัดของรัฐ ภายใต้โครงการ “ฮีโร่มาแล้ว” เพื่อช่วยให้แต่ละโรงพยาบาลได้ลดภาระค่าใช้จ่าย และช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อม รวมถึงการป้องกันการกระจายของเชื้อโรค ซึ่งที่ผ่านมา คิงส์แพ็คได้ลงพื้นที่สำรวจความคิดเห็นและความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลต่างๆ

เป้าหมายของโครงการ “ฮีโร่มาแล้ว” คือการบริจาคถุงขยะให้กับโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 1.2 ล้านใบได้แก่ ถุงขยะดำ สำหรับขยะทั่วไป ถุงขยะแดง สำหรับขยะติดเชื้อ และถุงซิปเอนกประสงค์ ควบคู่กับการกระตุ้นให้คนไทยมีความรู้และใส่ใจเรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อเป็นพื้นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดี และสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นไปด้วยกัน 

ขยะติดเชื้อ

หน้า 16-17 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 41 ฉบับที่ 3,692 วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

แท็กที่เกี่ยวข้อง