“เซ็นทารา คอมพลีท แคร์”พักอุ่นใจ ยกระดับสุขอนามัยสู้โควิด

07 ก.พ. 2564 เวลา 4:20 น.268

ท่ามกลางโควิด-19 ธุรกิจโรงแรมจะสร้างความเชื่อมั่นเรื่องมาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างไร “เซ็นทารา คอมพลีท แคร์” จึงเป็นโปรแกรมหนึ่ง ที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ยึดเป็นข้อปฏิบัติ

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลให้เกิดความกังวลใจ ในการท่องเที่ยวช่วงนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ซึ่งธุรกิจโรงแรมจะสร้างความเชื่อมั่นเรื่องมาตรฐานด้านสุขอนามัยอย่างไร “เซ็นทารา คอมพลีท แคร์” จึงเป็นโปรแกรมหนึ่ง ที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ยึดเป็นข้อปฏิบัติ

ยกเคสของ “โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน” ที่ตอกยํ้ามาตรฐานของ เซ็นทารา คอมพลีท แคร์ เพื่อมุ่งสร้างความอุ่นใจสำหรับวันพักผ่อนริมทะเลหัวหิน ด้วยมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยระดับสากลตามหลักปฏิบัติ 12 ข้อ ที่โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราจัดทำขึ้นเพื่อปกป้องและดูแลสุขอนามัยของลูกค้า ตลอดจนพนักงาน

โดยโรงแรมฯ ได้วางกรอบแผนการดำเนินงานร่วมกับ อีโคแล็บ (Ecolab) บริษัทชั้นนำระดับโลกด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับความสะอาดและสุขอนามัย รวมถึงการรับรองจากบริษัทเอสจีเอส (SGS) ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบคุณภาพและปลอดภัยระดับนานาชาติจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื่อทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและกำกับการดำเนินงานในโรงแรมให้สอดรับกับแนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพขององค์การอนามัยโลก(WHO)สภาการเดินทางและการท่องเที่ยวโลก(WTTC) และหน่วยงานด้านสาธารณสุข อาทิ

การเว้นระยะห่าง การเว้นระยะห่างอย่างปลอดภัยระหว่างแขกผู้เข้าพักด้วยกันและระหว่างพนักงานเซ็นทารา และผู้เข้าพัก อาทิ การจัดที่นั่งในพื้นที่ส่วนกลางให้มีระยะห่างที่ปลอดภัย บริการส่งอาหารให้ลูกค้ารับประทานภายในห้อง และการส่งกระเป๋าเดินทางของลูกค้าถึงแค่บริเวณหน้าประตูห้องพักอีกทั้งการจำกัดอัตราการเข้าพักของลูกค้าในโรงแรมไม่ให้หนาแน่นจนเกินไป

“เซ็นทารา คอมพลีท แคร์”พักอุ่นใจ ยกระดับสุขอนามัยสู้โควิด

 

หลักปฏิบัติด้านสุขอนามัย การตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงาน ลูกค้า และผู้เข้าออกโรงแรมทุกคน รวมทั้งผู้ที่มาใช้บริการสปา ณ บริเวณทางเข้าของโรงแรมทุกจุด พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย รวมถึงการติดตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อและเจลล้างมือตามจุดสาธารณะต่างๆ ภายในโรงแรม

การยกระดับด้านการทำความสะอาด และฆ่าเชื้อ โรงแรมได้เพิ่มมาตรการอย่างรอบด้านและเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่ส่วนรวมของโรงแรม อาทิ ห้องนํ้า ลิฟท์โดยสาร และจุดที่ต้องมีการสัมผัสร่วมกัน 

“เซ็นทารา คอมพลีท แคร์”พักอุ่นใจ ยกระดับสุขอนามัยสู้โควิด

 

ด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อโรคที่ได้รับที่ได้รับการรับรองจาก สำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency -EPA) ระดับรัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา รวมทั้งติดตั้งสเปรย์ไอพ่นในบริเวณห้องพัก ทางเดิน ห้องอาหาร และพื้นที่สาธารณะต่างๆ ในโรงแรมเพื่อฆ่าเชื้ออย่างสมํ่าเสมอ

การให้บริการการเข้าพัก พนักงานที่ให้บริการเช็กอิน-เช็กเอาต์แก่ลูกค้าจะต้องรักษาระยะห่างจากลูกค้าอย่างน้อย 1.5 เมตร และอาจจัดให้มีฉากแบบใสกั้นระหว่างลูกค้าและพนักงาน ขั้นตอนการเช็คอินจะเพิ่มแบบสอบถามด้านสุขภาพ รวมถึงการเพิ่มทางเลือกด้านการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์

ห้องพัก พนักงานทำความสะอาดต้องสวมหน้ากากและถุงมือแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยสามารถเข้าทำความสะอาดและเพิ่มการถ่ายเทของอากาศในห้องขณะที่ไม่มีลูกค้าอยู่ในห้องพักเท่านั้น เน้นการทำความสะอาดฆ่าเชื้อจุดที่ลูกค้าสัมผัสบ่อย เช่น รีโมท และลูกบิดประตู รวมถึงการใช้เครื่องล้างจานในการล้างแก้วนํ้า 

“เซ็นทารา คอมพลีท แคร์”พักอุ่นใจ ยกระดับสุขอนามัยสู้โควิด

 

ห้องอาหาร การลดจำนวนที่นั่งและจัดให้แต่ละโต๊ะเว้นระยะห่างตามหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง โต๊ะและอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารทุกชิ้นจะได้รับการทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งานแต่ละครั้ง รวมทั้งยกเลิกการบริการอาหารแบบบุฟเฟต์ที่ห้องอาหารต่างๆและคลับ
เลาจน์ แทนที่ด้วยบริการเสริฟ์อาหารให้แก่ลูกค้าที่โต๊ะโดยพนักงาน

การฝึกอบรมพนักงาน พนักงานเซ็นทาราจะได้รับการอบรมเรื่องสุขอนามัยและการทำความสะอาดอย่างเข้มงวด รวมไปถึงบริษัทและบุคคลอื่นๆ ที่เข้ามาให้บริการในโรงแรม เช่น เคาน์เตอร์บริษัททัวร์ การจัดตารางการทำงานของพนักงานให้บริการ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อข้ามทีม

“เซ็นทารา คอมพลีท แคร์”พักอุ่นใจ ยกระดับสุขอนามัยสู้โควิด

 

มาตรฐานบริการด้านความปลอดภัยทางสุขภาพที่รัดกุม แต่ยังคงไว้ซึ่งความเอาใจใส่ และบริการด้วยไมตรีจิตอย่างไทย เป็นหลักยึดของโรงแรม ที่ต้องปรับสู่ยุค New Normal  เพื่อฟื้นความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้ง 

ห้องอาหาร การลดจำนวนที่นั่งและจัดให้แต่ละโต๊ะเว้นระยะห่างตามหลักปฏิบัติที่ถูกต้อง โต๊ะและอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารทุกชิ้นจะได้รับการทำความสะอาดทุกครั้งหลังการใช้งานแต่ละครั้ง รวมทั้งยกเลิกการบริการอาหารแบบบุฟเฟต์ที่ห้องอาหารต่างๆและคลับ
เลาจน์ แทนที่ด้วยบริการเสริฟ์อาหารให้แก่ลูกค้าที่โต๊ะโดยพนักงาน

การฝึกอบรมพนักงาน พนักงานเซ็นทาราจะได้รับการอบรมเรื่องสุขอนามัยและการทำความสะอาดอย่างเข้มงวด รวมไปถึงบริษัทและบุคคลอื่นๆ ที่เข้ามาให้บริการในโรงแรม เช่น เคาน์เตอร์บริษัททัวร์ การจัดตารางการทำงานของพนักงานให้บริการ เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อข้ามทีม

มาตรฐานบริการด้านความปลอดภัยทางสุขภาพที่รัดกุม แต่ยังคงไว้ซึ่งความเอาใจใส่ และบริการด้วยไมตรีจิตอย่างไทย เป็นหลักยึดของโรงแรม ที่ต้องปรับสู่ยุค New Normal  เพื่อฟื้นความเชื่อมั่นในการเดินทางท่องเที่ยวกลับมาอีกครั้ง 

 

หน้า 18 หนังสือฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 3,645 วันที่ 17 - 20 มกราคม พ.ศ. 2564 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สวนโควิด เซ็นทารา รุกบริหาร 3 โรงแรมใหม่ในลาว-ไทย

เซ็นทารา ปั้นแบรนด์โคซี่ รุกนักเดินทางยุคดิจิทัล

"เซ็นทารา" ปักธง ‘เซ็นทรา ชะอำ’ ขยายแบรนด์โรงแรม 3 ดาวครึ่ง

เซ็นทารา รุกบริหารเพิ่ม 3 โรงแรมในเมียนมาร์

“เราเที่ยวด้วยกัน” เซ็นทารา จัดให้ห้องพักเริ่มต้น 960 บาท

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง