แบนเพิ่ม 4 ล้งทุเรียน ส่งออกจีน หลังพบเชื้อโควิด

28 เมษายน 2565

"ด่านตรวจพืชเชียงของ" แบนเพิ่ม 4 ล้งทุเรียน ส่งออกจีน หลังพบเชื้อโควิด กรมวิชาการเกษตร ขอความร่วมมือเข้มงวดคุณภาพส่งออก

วันที่ 28 เมษายน 2565  ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจาก กรมวิชาการเกษตร  ด่านตรวจพืชเชียงของ ประกาศเรื่องการขอระงับการออกใบรับรองสุขอนามัยพืช ผู้ส่งออกผลไม้ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน สืบเนื่อง ฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้รับแจ้งจากศูนย์บัญชาการควบคุมและป้องกันโควิด ด่านโม่ฮาน ว่า เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 มีสินค้าทุเรียนผ่านด่านโม่ฮาน จำนวน 95 ตู้ ตรวจพบเชื้อ "โควิด-19" ปนเปื้อนในผนังตู้คอนเทนเนอร์ด้านใน 3 ตู้  บรรจุภัณฑ์ด้านนอก 1 ตู้ และตัวสินค้าทุเรียน 1 ตู้ (รวมทั้งหมด 5 ตู้)

 

โดยได้แจ้งให้ผ่ายไทยรีบดำเนินการปรับปรุงมาตรการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อ "โควิด-19" ในผลไม้ที่ส่งผ่านมายังด่านโมฮ่านอย่างเข้มงวดหากยังเกิดปัญหาในลักษณะดังกล่าวอีก จีนจะดำเนินการมาตรการระงับสินค้าทุเรีน จากจำนวนที่พบหมายเลข 3 ซ้ำ ล้งเดิมที่เคยแบนไปแล้วก่อนหน้านี้ และมีล้งใหม่เพิ่ม 4 ล้ง ไว้ก่อนจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ตามรายชื่อ ดังนี้

 

1. DOA 50000 99 010886  นายคำปัน ยินสูตร  45/16 (อาคาร J ล้ง  1) หมู่ 5 ตำบลเขาวัว  อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

 

2. DOA 50000 02 012258  บริษัท เกรทฟรุ๊ท พลัส จำกัด 142 หมู่ 4 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี  

 

3. DOA 50000 99 010879  บริษัท บุญลือรุ่งเรืองเจริญทรัพย์ จำกัด (BRANCH 2) 8/2 หมู่12 ตำบลพลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

 

4. DOA 50000 99 010731 นางสาวภัทรกร สถิตวัฒนจินดา 33/3 หมู่ 3 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 

 

5. DOA 50000 99 010356 นางสาวชุติมา ธุระพันธ์ 50/9 หมู่ 2 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

 

ขอให้ผู้ส่งออกผลไม้ไปจีนเพิ่มมาตรการควบคุม ป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโควิด-19 ในสินค้า ตู้สินค้า และบรรจุภัณฑ์อย่างเคร่งครัด ตลอดจนให้ดำเนินการฆ่าเชื้อตู้สินค้าและบรรจุภัณฑ์อย่างรัดกุมก่อนการนำเข้าตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อป้องกันและหลีกเลี่ยงปัญหาถูกระงับการนำเข้าทุเรียนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 

ระพีภัทร จันทรศรีวงศ์

 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า จีนกับไทยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันช่วยซื้อทุเรียนและผลไม้ไทยในยามที่เกิดวิกฤติ "โควิด-19" ระบาดรุนแรงก็ยังนำเข้าผลไม้จากไทยร่วม 2 แสนล้านบาท โดยเฉพาะทุเรียนนำเข้าเกิน 1 แสนล้านบาท ในปีที่ผ่านมา พร้อมปฎิบัติตามคำแนะของศุลกากรแห่งชาติจีน และมาตรการ GAP และ GMP Plus

 

 

ประกาศด่านตรวจพืชเชียงของ ระงับการออกใบสุขอนามัยพืช