ใช้บัตรประชาชนใบเดียว "ขูดหินปูน-อุดฟัน-ถอนฟัน" ฟรี 18-22 มี.ค.นี้ 

17 มี.ค. 2567 | 17:15 น.

บริการทันตกรรมฟรี กทม. จัดหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการ "ขูดหินปูน-อุดฟัน-ถอนฟัน" ฟรี ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2567 เช็คจุดให้บริการ พร้อมวัน เวลา เพื่อรับบริการได้เลย

สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร แจ้งตารางวัน และเวลา หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ให้บริการตรวจและให้คำแนะนำ ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ฟรี ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม 2567 โดยเปิดลงทะเบียนหน้างาน เพียงแค่ยื่นบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถขอรับบริการได้ที่หน่วยให้บริการได้เลย

จุดให้บริการขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ฟรี เดือนมีนาคม 2567

18 มีนาคม 67 

1.เขตปทุมวัน  

เวลา 9.00-12.00 น. ชุมชนแฟลตจุฬาฯ ศูนย์บริการสาธารณสุข 5 โทร. 02214 1057

19 มีนาคม 67 

2. เขตบางกอกน้อย

เวลา 8.00-12.00 น. ชุมชนวัดระฆัง ศูนย์บริการสาธารณสุข 30 โทร. 02423 0234

20 มีนาคม 67 

3.เขตพระโขนง 

เวลา 8.00-15.00 น. วัดธรรมมงคล ศูนย์บริการสาธารณสุข 34 โทร. 02 331 9438

22 มีนาคม 67 

4.เขตบางนา 

เวลา 8.00-14.00 น. วิทยาลัยพนิชยการบางนา ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 โทร. 02361 6760

5.เขตบางคอแหลม

เวลา 8.00-12.00 น.ชุมชนร่วมใจพัฒนา 8 ศูนย์บริการสาธารณสุข 12 โทร. 02291 7639

ใช้บัตรประชาชนใบเดียว "ขูดหินปูน-อุดฟัน-ถอนฟัน" ฟรี 18-22 มี.ค.นี้

ที่มา สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร