สธ.นำร่องใช้น้ำมันกัญชา "ตำรับยาการุณย์โอสถ" บำบัดผู้ติดยาเสพติด 

14 มี.ค. 2567 | 06:05 น.

กรมการแพทย์แผนไทยฯ นำร่องคลินิกบำบัดยาเสพติดโดยใช้น้ำมันกัญชา "ตำรับยาการุณย์โอสถ" ลดอันตรายและอาการอยากยาจากการใช้ยาเสพติดประเภทยาบ้า-ยาไอซ์ ในผู้ติดยาเสพติดร่วมกับใช้ศาสตร์องค์รวมในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

14 มีนาคม 2567 นายแพทย์เทวัญ ธานีรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน มีการให้บริการร่วมบำบัดผู้ติดยาเสพติด ในการลดอันตรายจากการใช้ยาบ้า และยาไอซ์ โดยการนำน้ำมันกัญชาในตำรับที่มีสารแคนนาบิไดออล (CBD) สูงซึ่งผลิตจากกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพร คือ ตำรับยาการุณย์โอสถ เป็นสารสกัดกัญชาในน้ำมันมะพร้าวซึ่งมีปริมาณแคนนาบิไดออล(CBD) เข้มข้นในขนาด 10 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร สามารถช่วยลดอาการอยากยา และลดอาการจากการถอนพิษยาได้ เช่น นอนไม่หลับ ปวดกล้ามเนื้อ ลดอาการอักเสบต่าง ๆ ในร่างกาย 

นอกจากตำรับยาการุณย์โอสถแล้วยังมีตำรับยาอดยาบ้า (ตำรับยาทำให้อดฝิ่น) มาร่วมบำบัดยาเสพติดโดยมีแพทย์แผนไทยตรวจและดูแลอย่างต่อเนื่อง การดำเนินการคลินิกร่วมบำบัดผู้ติดยาเสพติด ดำเนินการนำร่องแล้ว 3 พื้นที่ ได้แก่ 

1. รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กรุงเทพมหานคร  มีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้ป่วยและอยู่ในช่วงระยะบำบัด จำนวน 278 ราย 

2. รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จ.อุดรธานี มีผู้ป่วยเข้าบำบัดรักษา จำนวน 196 ราย อยู่ในช่วงระยะบำบัด จำนวน 34 ราย และ ระยะฟื้นฟู 1 ราย

3. รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน จ.พัทลุง  มีผู้ป่วยเข้าบำบัดรักษา 76 ราย อยู่ระหว่างบำบัด 20 ราย  

การรักษาบำบัดผู้ติดยาเสพติดนี้ มีการดำเนินการในลักษณะการลงชุมชนให้ความรู้ การออกหน่วยบริการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น กรมคุมประพฤติ ผู้นำชุมชนต่าง ๆ การรักษาหรือบำบัดมีทั้งการจ่ายยาการุณย์โอสถ ยาอดยาบ้า และใช้ร่วมกับ ยาสมุนไพรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงใช้หัตถการทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เช่น นวด อบ ประคบ เป็นต้น

ด้าน ดร.ภก.ปรีชา หนูทิม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน กล่าวว่า คลินิกบำบัดยาเสพติดด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย นอกจากการใช้ตำรับยาการุณย์โอสถ ตำรับยาอดยาบ้าแล้ว ยังมียาสมุนไพรตัวอื่น ๆ ได้แก่ 

ศุขไสยาศน์ : 

  • ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร ยาแก้ลมแก้เส้น บรรเทาอาการปวดตึงกล้ามเนื้อตามร่างกาย ลดอาการมือเท้าชาและอ่อนกำลัง 

ยาขมิ้นชัน :

  • บรรเทาอาการแน่น จุกเสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ ยาหญ้าดอกขาว ลดความอยากบุหรี่ มีฤทธิ์ในการลดไข้ต้านการอักเสบ 

ยาหอมนวโกศ :

  • แก้ลมวิงเวียน คลื่นเหียน อาเจียน ชาสมุนไพร ย่านางแดง ช่วยขับสารพิษ ถอนพิษจากสารเสพติด ยารางจืด ถอนพิษไข้ แก้ร้อนใน ล้างพิษสารเคมีในร่างกาย ยาเถาวัลย์เปรียง บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อ ลดการอักเสบของกล้ามเนื้อ 

ยาตรีผลา

  • บรรเทาอาการไอ ขับเสมหะ และ ราชดัด บำรุงธาตุ แก้ลมวิงเวียน ทำให้เจริญอาหาร บำรุงน้ำดี น้ำเหลือง 

ร่วมกับการรักษาอื่น ๆ เช่น การนวดไทย การอบสมุนไพร การประคบสมุนไพร การสวดมนต์  การกดจุดสะท้อนเท้า และ การฝึกสมาธิบำบัด SKT เป็นต้น

ทั้งนี้ ในวันที่ 19 มีนาคม – 2 เมษายน 2567 จะมีกิจกรรมตามโครงการ 100 Days Quick Win นนทบุรี กิจกรรมค่ายรักใจ 15 วัน ซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติ จ.นนทบุรี ออกหน่วยให้บริการตรวจ คัดกรอง และจ่ายยาสมุนไพรให้กับผู้ป่วยติดยาเสพติดด้วย