"สิทธิบัตรทอง" ย้ายโรงพยาบาล-เปลี่ยนหน่วยบริการ ไม่ต้องรอ 15 วัน

16 มี.ค. 2567 | 17:05 น.

ผู้มีสิทธิบัตรทอง สปสช. เผยขั้นตอนแจ้งย้ายโรงพยาบาล หรือ เปลี่ยนหน่วยรักษาพยาบาลประจำปีสามารถใช้สิทธิได้ทันทีไม่ต้องรอ 15 วันผ่านระบบออนไลน์

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจ้ง ผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สิทธิบัตรทอง หรือ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า ที่ต้องการย้ายโรงพยาบาล หรือหน่วยบริการในการรักษาพยาบาล สามารถย้ายสิทธิบัตรทองได้ด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ดำเนินการแทนซึ่งสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการได้มากกว่า 1 ครั้งแต่ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี และเกิดสิทธิทันทีโดยไม่ต้องรอระยะเวลา 15 วัน

ช่องทางการเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำ 2 ช่องทาง

1. ติดต่อด้วยตนเองได้ที่

พื้นที่ต่างจังหวัด

หน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือ ที่คุ้นเคยในชื่อสถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุขศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลของรัฐ

พื้นที่ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ชั้น 2 อาคารบี (ทิศตะวันตก) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ในวันเวลาราชการ

2. ช่องทางออนไลน์

-แอพพลิเคชัน สปสช. เพียงดาวน์โหลดแอป สปสช. ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ทั้งระบบ Android และ iOS

-Line Official Account สปสช." add เป็นเพื่อน... เพียงสแกน QR Code หรือพิมพ์ค้นหาใช้ช่อง ID ว่า @nhso 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

1.สายด่วน สปสช. 1330 

2.ช่องทางออนไลน์