สิทธิบัตรทอง "เจาะเลือด-ตรวจแล็บ" ฟรีที่คลินิกชุมชนอบอุ่น

11 มี.ค. 2567 | 17:15 น.

สปสช. อัปเดตสิทธิบัตรทอง ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวเพิ่มทางเลือกเข้ารับบริการ "เจาะเลือด-ตรวจแล็บ" ฟรี ครอบคลุม 24 รายการได้ที่ คลินิกชุมชนอบอุ่นใกล้บ้าน

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. แจ้งประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทอง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. แจ้งประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทอง เข้ารับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ แล็บ ณ คลินิกเทคนิคการแพทย์ที่เข้าร่วมให้บริการใกล้บ้านได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ครอบคลุม 24 รายการ ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

โดยสปสช.ร่วมกับสภาเทคนิกการแพทย์ อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท และประชาชนทุกสิทธิการรักษาพยาบาล จัดบริการตรวจสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็บที่ คลินิกเทคนิกการแพทย์ชุมชนอบอุ่นใกล้บ้าน 

สำหรับบริการที่ "คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่น" จะให้บริการตรวจแล็บนั้น 2 รายการ เป็นบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (P&P) ได้แก่

  • ตรวจการตั้งครรภ์
  • ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง ด้วยวิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระ (กลุ่มเป้าหมายอายุ 50-70 ปี)

สำหรับประชาชนตามกลุ่มเป้าหมายทุกสิทธิการรักษาพยาบาล เข้ารับบริการได้ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ที่ร่วมโครงการได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

ส่วนที่เหลือต้องมีใบสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการมาจากทางโรงพยาบาลตามสิทธิบัตรทอง 30 บาท ซึ่งมี 22 รายการสามารถแบ่งตามหมวดหมู่ได้ดังต่อไปนี้

1. การตรวจหาความเข้มข้น และความผิดปกติของเม็ดเลือด (Complete Blood Count: CBC ) 

2. การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (Blood Sugar) 

3. การตรวจน้ำตาลสะสม (HbA1C) 

4. การตรวจระดับไขมันในเลือด (Lipid Profile: Cholesterol, HDL, LDL, Triglyceride) 

5. ตรวจการทำงานของตับ (Liver Function Test: SGOT, SGPT, ALK, Total Protein, Total bilirubin, Direct bilirubin, Albumin) 

6. การตรวจหาค่ากรดยูริก (Uric Acid) 

7.การตรวจการทำงานของไต (BUN, Creatinine) 

8. การตรวจปัสสาวะ (Urinalysis) และ 9. การตรวจไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg) 

ขั้นตอนการรับบริการ

กรณีที่มีใบสั่งการตรวจทางห้องปฏิบัติการมาจากทางโรงพยาบาลตามสิทธิบัตรทอง 30 บาท จะมี 2 รูปแบบ คือ 

1.โรงพยาบาลส่งผู้ป่วยมาตรวจแล็บเนื่องจากทราบว่ามีคลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นที่อยู่ใกล้ หรือ

2.ผู้ป่วยทราบว่า มีคลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นที่ให้บริการแบบนี้ ก็สามารถแจ้งทางโรงพยาบาลขอตรวจแล็บใกล้บ้านได้ 

หลังจากนั้น ผู้ป่วยสามารถเดินทางมาที่คลินิกฯ ยื่นบัตรประชาชนตรวจสอบสิทธิเพื่อยืนยันตัวตนการรับบริการกับเจ้าหน้าที่ พร้อมกับตรวจสอบข้อมูลประวัติผู้ป่วยจากแอปฯ หมอพร้อม และแจ้งกับผู้ป่วย เข้ารับการตรวจแล็บตามรายการที่กำหนด เช่น เจาะเลือด ตรวจปัสสาวะ-อุจจาระ เมื่อตรวจแล้วก็ยืนยันตัวตนอีกครั้งเพื่อให้ทราบว่าได้รับบริการจริง จากนั้นผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้เลยไม่ต้องอยู่รอใบแจ้งผล