"หมอชลน่าน" ยัน 30 บาทรักษาทุกที่ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว

12 มี.ค. 2567 | 06:20 น.

"หมอชลน่าน" เผย 30 บาทรักษาทุกที่ช่วงเปลี่ยนผ่านระบบอาจมีปัญหา ยันไม่ต้องใช้ใบส่งตัวใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวเพราะมีข้อมูลอยู่ในระบบแล้ว

12 มีนาคม 2567 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงปัญหาระบบส่งตัวผู้ป่วยแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบกับผู้ป่วยจนทำให้บางคนกังวลว่าอาจจะไม่ได้รับการรักษาต่อเนื่องนั้น

นายแพทย์ชลน่าน กล่าวว่า ระบบการส่งตัวแบบเดิมมีการส่งต่อโดยใช้ใบส่งตัวซึ่งแต่ละสิทธิ์มีโรงพยาบาลหรือสถานบริการ มีการขึ้นทะเบียนในแต่ละระบบแตกต่างกันไป เช่น ระบบส่งต่อของ สปสช.

หากสถานีอนามัยไม่สามารถรักษาได้ก็สามารถส่งต่อโรงพยาบาลชุมชนในเครือข่ายโดยต้องใช้ใบส่งตัวเท่านั้นแต่เมื่อมีนโยบายยกระดับ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ได้ตัดระบบการส่งต่อแบบนี้ออกจากระบบเพราะมีข้อมูลส่วนบุคคล ที่บันทึกในแพล็ตฟอร์มอิเล็คทรอนิกส์แล้ว

เช่นเดียวกับประวัติการรักษาถ้ามีระบบเชื่อมโยงกันก็ไม่จำเป็นต้องใช้ใบส่งตัว เพียงแค่ถือ "บัตรประชาชนใบเดียว" ไปที่สถานบริการใหม่ ประวัติการรักษาการส่งต่อก็จะแสดงผลทันที

ส่วนกรณีที่เกิดปัญหาอาจอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนผ่านจากระบบเก่าไปสู่ระบบใหม่ซึ่งส่วนตัวยังไม่ได้ดูในรายละเอียด