เปลี่ยนสิทธิประกันสังคม เป็น บัตรทอง สรุปขั้นตอนแบบเข้าใจง่าย

26 ก.พ. 2567 | 17:05 น.

เปิดขั้นตอนการเปลี่ยนสิทธิรักษาพยาบาลจาก "สิทธิประกันสังคม" มาเป็น "สิทธิบัตรทอง" หรือ "บัตร 30 บาท" ต้องทำอย่างไร สปสช. สรุปทุกขั้นตอนพร้อมรายละเอียดและเอกสารสำคัญที่ต้องใช้

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แจ้งรายละเอียดสำหรับ ผู้ประกันตนที่ ลาออกจากงาน ว่างงาน และไม่ได้ส่งเงินสมทบประกันสังคมต่อตามมาตรา 39 (ม.39 ) สิทธิการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติประกันสังคมจะคุ้มครองต่ออีก 6 เดือน 

หลังจากพ้นระยะเวลาคุ้มครอง 6 เดือนแล้วนั้น บุคคลดังกล่าวสามารถลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สิทธิบัตรทอง หรือ บัตร 30 บาทได้ 

กรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน สปสช.ได้จัดระบบลงทะเบียนแทนให้กรณีบุคคลสิ้นสุดสิทธิการรักษาพยาบาลอื่นที่รัฐจัดให้ เช่น สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ หรือสิ้นสุดสิทธิประกันสังคม เป็นต้น 

ลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเอง 2 ช่องทาง

1.แอปพลิเคชัน สปสช.

  • ดาวโหลดแอปฯ "สปสช." ได้ทั้งระบบ Android และ iOS 
  • เลือกเมนูเปลี่ยนหน่วยบริการด้วยตนเอง 

2.ไลน์ OA สปสช.

  • แอดไลน์ สปสช. พิมพ์ค้นหาไลน์ไอดี @nhso
  • เลือกหน่วยบริการด้วยตนเอง  

ติดต่อด้วยตนเอง

1.ต่างจังหวัด

  • รพ.สต./รพ.รัฐใกล้บ้าน (วัน เวลา ราชการ)

2.กรุงเทพมหานคร

  • สปสช. ชั้น 2  อาคารบี ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. (วันเวลาราชการ) หรือ
  • โทร.สายด่วน สปสช. 1330 (เฉพาะกรุงเทพมหานคร)

การใช้สิทธิเข้ารับบริการ

1.ติดต่อที่หน่วยบริการปฐมภูมิ/หน่วยบริการประจำของผู้มีสิทธิบัตรทอง กรณีเกินศักยภาพจะส่งตัวไปหน่วยบริการที่รับส่งต่อ

2.แจ้งความจำนงใช้สิทธิบัตรทองก่อนรับบริการ

3.แสดงบัตรประจำตัวประชาชน 

ทั้งนี้ ภายหลังสามารถเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ(สถานพยาบาล) ได้ปีละไม่เกิน 4 ครั้ง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการประจำได้ที่ http://mscup.nhso.go.th/mastercup

  • เลือกพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือ
  • พื้นที่ต่างจังหวัด โดยระบุเลือกตามพื้นที่พักอาศัยจริง

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ