ชวนตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรี จองคิวผ่านแอปฯ เป๋าตัง

11 ต.ค. 2566 | 20:15 น.

สภาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ สปสช. ชวนใช้สิทธิตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรี ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์เอกชนที่เข้าร่วมโครงการ Lab Anywhere ค้นหาหน่วยบริการใกล้บ้าน จองคิวผ่านกระเป๋าสุขภาพในแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ได้เลย

นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ สภาเทคนิคการแพทย์ จัดทำโครงการ Lab Anywhere หรือ ตรวจแล็บนอกหน่วยบริการเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ประชาชนผู้ใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

วัตถุประสงค์หลักของโครงการฯ เพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาล และเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนสามารถไปรับบริการได้ใกล้บ้าน ไม่ต้องรอคิวนาน โดยสามารถเข้ารับบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์เอกชนที่เข้าร่วมโครงการนอกเหนือจากการตรวจในโรงพยาบาล เช่น 

-ตรวจเลือด

-ตรวจปัสสาวะ 

-ตรวจอุจจาระ 

-สิ่งส่งตรวจอื่น ๆ สำหรับประกอบการวินิจฉัยและการรักษาของแพทย์ เป็นต้น

วิธีใช้สิทธิตรวจมะเร็งลำไส้ใหญ่ฟรี 

สิทธิบัตรทอง

เข้ารับการตรวจในคลินิกเทคนิคการแพทย์เอกชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายจะมีทั้งหมด 24 รายการ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

1.รายการตรวจสำหรับผู้ป่วยนอก รวม 22 รายการ เช่น 

  • ตรวจน้ำตาล 
  • ค่าไขมันในเลือด 
  • ตรวจการทำงานของตับ 
  • ตรวจการติดเชื้อไวรัส ฯลฯ 

2.รายการตรวจสำหรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 2 รายการ 

  • การตรวจการตั้งครรภ์ปีละ 4 ครั้ง 
  • การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่สำหรับผู้มีอายุ 50-70 ปี ทุก ๆ 2 ปี

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

1.กลุ่มผู้ป่วยนอก 

ครอบคลุมผู้ใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท (สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) โดยต้องให้แพทย์เป็นผู้พิจารณาออกใบสั่งตรวจ ซึ่งจะเป็นคนไข้ที่รักษากับโรงพยาบาลอยู่แล้วและต้องติดตามการรักษา เช่น แพทย์ต้องการทราบผลเลือดก่อนให้ยา แพทย์สามารถออกใบสั่งตรวจให้ผู้ป่วยถือมารับบริการที่คลินิกเทคนิคการแพทย์เอกชนนอกโรงพยาบาลก็ได้

2.กลุ่มสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 

ประชาชนคนไทยทุกคนทุกสิทธิการรักษาสามารถมารับบริการที่คลินิกได้โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัวและไม่จำกัดว่า จะต้องเป็นผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท โดยสามารถตรวจรายชื่อคลินิกที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์ของ สปสช. และสามารถค้นหารายชื่อหน่วยบริการใกล้บ้านและจองคิวเพื่อเข้ารับบริการผ่าน กระเป๋าสุขภาพ ในแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ได้ด้วย

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีคลินิกเทคนิคการแพทย์ในโครงการประมาณ 35 แห่ง ในอนาคตจะมีจำนวนคลินิกเข้าร่วมมากยิ่งขึ้นซึ่งที่ผ่านมามีคลินิกแสดงความสนใจเข้ามามากกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ 

อย่างไรก็ดี ในปีต่อ ๆ ไปคาดว่า จะมีจำนวนคลินิกที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงรายการตรวจเพื่อให้บริการกับประชาชนก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ซึ่งขณะนี้สภาเทคนิคการแพทย์อยู่ระหว่างหารือกับ สปสช.