เช็คชื่อ 26 รพ. "สิทธิประกันสังคม" ใน กทม. บริการรักษา 5 โรคร้ายฟรี 

10 ต.ค. 2566 | 20:15 น.

สิทธิประกันสังคม เช็ครายชื่อโรงพยาบาล/สถานพยาบาล 26 แห่งในพื้นที่ กทม. ให้บริการรักษา 5 กลุ่มโรคร้ายฟรี ด้วยการทำหัตถการหรือการผ่าตัด ตรวจสอบรายชื่อพร้อมการให้บริการของแต่ละแห่งได้ครบ ที่นี่ 

จากกรณีที่ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) และสถานพยาบาลหลายแห่งได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ SSO 515 ซึ่งเป็นการให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้ประกันตนในการเข้าถึงการรักษา พยาบาลรวม 74 แห่งทั่วประเทศ โดย สปส.จะดำเนินการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์โดยตรงให้กับสถานพยาบาลที่ทำบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย สำหรับการผ่าตัดหรือทำหัตถการในกลุ่ม 5 โรคร้าย ดังนี้ 

1.หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด

2.หัตถการโรคหลอดเลือดสมอง

3.หัตถการนิ่วในไตหรือถุงน้ำดี

4.การผ่าตัดมะเร็งเต้านม

5.การผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูกและหรือรังไข่

"หัตถการทางการแพทย์" คือ อะไร  

"หัตถการทางการแพทย์" หมายถึง การรักษาผู้ป่วยโดยมีการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย เช่น การใช้เข็มเจาะน้ำจากช่องปอด การใส่สายสวนหัวใจ การฉีดยาเข้าในข้อ การผ่าตัดต่าง ๆ และ การเย็บบาดแผล เป็นต้น

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวฯ เป็นการนำร่องให้บริการกับผู้ประกันตนได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยลดระยะเวลาการรอคอย ลดภาวะแทรกซ้อน ไม่ให้อาการของโรคมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยลดระยะเวลาในการพักฟื้นให้กับ "ผู้ประกันตน" สามารถกลับไปทำงานได้อย่างรวดเร็ว โดยมีระยะเวลาดำเนินโครงการฯถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 

ในส่วนของกทม.นั้น มีโรงพยาบาล/สถานพยาบาลเข้าร่วมโครงการฯรวม 26 แห่ง โดยแต่ละแห่งจะให้บริการการรักษาที่แตกต่างกันไป "ฐานเศรษฐกิจ" สรุปรวมมาไว้ให้แล้ว 

สำหรับรายชื่อสถานพยาบาลในความตกลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันในระบบประกันสังคมที่รักษา 5 โรคร้ายฟรี ในพื้นที่ กทม. มีดังนี้

1.โรงพยาบาลเทพธารินทร์

 • หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด 

2.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ บางแค

 • หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด 
 • หัตถการนิ่วในไตหรือถุงน้ำดี
 • การผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูกและหรือรังไข่

3.โรงพยาบาลวิชัยเวร อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม

 • หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด 

4.โรงพยาบาลศิครินทร์

 • หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด  
 • หัตถการนิ่วในไตหรือถุงน้ำดี
 • การผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูกและหรือรังไข่

5.สถาบันประสาทวิทยา

 • หัตถการโรคหลอดเลือดสมอง

6.โรงพยาบาลบางปะกอก 8

 • หัตถการนิ่วในไตหรือถุงน้ำดี
 • การผ่าตัดมะเร็งเต้านม
 • การผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูกและหรือรังไข่

7.โรงพยาบาลราชวิถี

 • การผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูกและหรือรังไข่

8.โรงพยาบาลวิภาราม

 • หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด 
 • หัตถการโรคหลอดเลือดสมอง

9.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น

 • หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด 
 • หัตถการนิ่วในไตหรือถุงน้ำดี
 • การผ่าตัดมะเร็งเต้านม
 • การผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูกหรือรังไข่

10.โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร์

 • หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด 

11.โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์ฯ

 • หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด 

12.โรงพยาบาลเพชรเวช

 • หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด 

13.โรงพยาบาลไทยนครินทร์

 • หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด 

14.โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท

 • หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด 

15.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รามคำแหง

 • หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด 
 • หัตถการโรคหลอดเลือดสมอง
 • การผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูกหรือรังไข่

16.โรงพยาบาลหัวเฉียว 

 • หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด 
 • หัตถการโรคนิ่วในไตหรือถุงน้ำดี 

17.โรงพยาบาลลาดพร้าว 

 • หัตถการนิ่วในไตหรือถุงน้ำดี
 • การผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูกหรือรังไข่ 

18.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ

 • การผ่าตัดมะเร็งเต้านม
 • การผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูกและหรือรังไข่

19.โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ

 • หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด 
 • หัตถการนิ่วในไตหรือถุงน้ำดี
 • การผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูกและหรือรังไข่

20.โรงพยาบาลซีจีเอช สายไหม

 • หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด  

21.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

 • หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด

22.โรงพยาบาลบี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์

 • หัตถการนิ่วในไตหรือถุงน้ำดี 

23.โรงพยาบาลราษฎร์บูรณะ 

 • หัตถการนิ่วในไตหรือถุงน้ำดี

 24.โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

 • การผ่าตัดก้อนเนื้อที่มดลูกหรือหรือรังไข่ 

25.โรงพยาบาลเปาโลพหลโยธิน

 • หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด 

26.โรงพยาบาลกรุงไทยเวสเทิร์น

 • หัตถการโรคหัวใจและหลอดเลือด 

คลิกอ่าน รายชื่อสถานพยาบาลในความตกลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงการรักษาของผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคมทั้ง 74 แห่งทั่วประเทศ