"เมดพาร์ค" ชู ศูนย์ IVF แก้โจทย์คนไทยแต่งงานช้ามีลูกยาก

18 สิงหาคม 2566

โรงพยาบาลเมดพาร์ค ดึงทีมแพทย์ผู้ชำนาญและเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เปิด " ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก เมดพาร์ค ไอวีเอฟ" หลังพบปริมาณประชากรไทยและทั่วโลกประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก กระทบโครงสร้างประชากรในอนาคต

รายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า 17.5% ของประชากรวัยผู้ใหญ่ หรือ 1 ใน 6 ของประชากรทั่วโลก กำลังประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก โดยจำนวนตัวเลขของผู้ประสบภาวะมีบุตรยากในประเทศที่มีรายได้สูงอยู่ที่ 17.8% และ 16.5% 1 สำหรับประเทศที่มีรายได้เฉลี่ยในระดับปานกลาง สะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเข้าถึงการรักษาภาวะมีบุตรยาก ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ และอัตราการเกิดที่ลดลงของประชากรทั่วโลก  

"เมดพาร์ค" ชู ศูนย์ IVF แก้โจทย์คนไทยแต่งงานช้ามีลูกยาก เทคโนโลยีด้านการเจริญพันธุ์ จึงกลายเป็นตัวช่วยสำคัญของผู้ประสบปัญหาภาวะมีบุตรยากในปัจจุบัน รวมทั้งกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากคู่แต่งงานทั่วโลก แม้แต่คู่แต่งงานในประเทศไทยเองก็มีแนวโน้มประสบภาวะมีบุตรยากสูงขึ้น  และหันมาใช้บริการศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากเพิ่มมากขึ้น

จากปัญหาภาวะมีบุตรยากที่ขยายตัวกว้างขึ้นเรื่อย ๆ นี้เอง ทำให้โรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงก่อตั้ง “ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก เมดพาร์ค ไอวีเอฟ” ขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ประสบภาวะมีบุตรยากได้อย่างครอบคลุม เช่น ให้คำปรึกษาสำหรับคู่แต่งงาน ตรวจคัดกรองภาวะมีบุตรยาก รักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ ฝากไข่ ฝากสเปิร์ม แช่แข็งตัวอ่อน และดูแลอย่างต่อเนื่องเมื่อผู้ใช้บริการตั้งครรภ์ได้สำเร็จ ไปจนถึงการคลอดบุตรได้อย่างปลอดภัย และเติบโตเป็นเด็กที่มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลเมดพาร์ค นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลเมดพาร์ค เปิดเผยว่า โรงพยาบาลเมทพาร์คเน้นให้บริการโรคยากและซับซ้อนซึ่ง“ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก เมดพาร์ค ไอวีเอฟ”เป็นส่วนหนึ่งของการบริการที่จะช่วยให้คนที่มีปัญหาสุขภาพหรือมีอายุที่มากขึ้นสามารถมีบุตรได้ เนื่องจากปัจจุบันคนไทยแต่งงานช้าลง อายุมากขึ้นทำให้ร่างกายอาจจะไม่เอื้อต่อการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติ   จึงต้องการวิทยาการและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเก็บเชื้อ เก็บไข่ หรือผสมไว้ล่วงหน้าแล้วนำกลับมาใส่ในร่างกายคุณแม่

ศูนย์ IVF ของเมดพาร์คได้รวบรวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเจริญพันธุ์มาร่วมกันสร้าง “เมดพาร์ค ไอวีเอฟ” บน Concept ที่ว่าการมีบุตรยากที่ค่อนข้างลำบาก หรือเคสที่ประสบความสำเร็จยากหรือมีความยุ่งยากหลายอย่างกสามารถมาปรึกษาอาจารย์ที่นี่ได้ทั้งหมด ซึ่งเราจะรวบรวมทีมแพทย์และผู้ที่มีความชำนาญพิเศษมารวมกัน และยังลงทุนเครื่องมือที่นำมาประกอบการรักษาทั้งหมดเพื่อช่วยให้มีความมั่นคง มีความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ

เมดพาร์ค ชู ศูนย์ IVF แก้โจทย์คนไทยแต่งงานช้ามีลูกยาก นอกจากนี้หลังจากที่เกิดการผสมเชื้อแล้วเรายังมีทีมแพทย์ที่เข้ามาประกอบการรักษาไม่ว่าจะเป็นสูตินารีแพทย์ และทีมกุมารแพทย์ ทีมหมอศัลยกรรมหลายอย่างที่เข้ามาช่วย เพราะหลายท่านที่อาจมีบุตรยากการมีสาเหตุมาจากความผิดปกติในช่องท้องซึ่งต้องอาศัยการแก้ก่อนก็สามารถที่จะมาทำให้เกิด process ในการมีบุตรยาก” 

"เมดพาร์ค" ชู ศูนย์ IVF แก้โจทย์คนไทยแต่งงานช้ามีลูกยาก

ผู้บริหารกล่าวต่อไปว่า เมดพาร์คยังมีความตั้งใจที่จัพัฒนาศูนย์ IVF ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้งในส่วนของเครื่องมือที่ได้คุณภาพและมาตราฐานศูนย์เพื่อทำให้ผู้ป่วยหรือผู้ที่เข้ามารับบริการมีความมั่นใจเพราะส่วนสำคัญของศูนย์ IVF ไม่เหมือนกับการรักษาโรคทั่วไปแต่เป็นการนำเชื้อจากผู้ชาย ไข่จากผู้หญิงมาผสมกันข้างนอก เพราะฉะนั้นความถูกต้องเชื่อถือแม่นยำของความถูกบุคคลถูกต้องเป็นเรื่องที่ซีเรียสที่สุด ซึ่ง เมดพาร์ค ได้ลงทุนทำในสิ่งที่เรียกว่า  Tester  ไข่ถูกคน สเปิร์มถูกคนมาผสมและผ่านกระบวนการนำไปใส่ตัวอ่อน เพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำตรวจสอบได้”