รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง เล็งเปิดศูนย์ IVF เพิ่มรายได้

14 พ.ค. 2562 | 03:43 น.

นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์

นพ.ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ ผู้บริหาร บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG เปิดเผยว่า ภายในกลางปีนี้ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง จะเปิดศูนย์ดูแลรักษาผู้มีบุตรยากหรือ IVF ที่มีเทคโนโลยีการแพทย์ในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัยมากเป็นลำดับต้นๆ ของเอเชีย เพื่อช่วยแก้ไขปัญหามีลูกยาก โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือ กลุ่มคนจีน มีประมาณ 17 ล้านคู่ 

รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง เล็งเปิดศูนย์ IVF เพิ่มรายได้

สำหรับโรงพยายาลธนบุรี บำรุงเมือง มีบริการแบบพรีเมียมเทียบกับระดับ 6 ดาว ตั้งอยู่บนถนนบำรุงเมืองที่มีคนอยู่อาศัยหนาแน่น รองรับกลุ่มเป้าหมายลูกค้าระดับพรีเมี่ยม และลูกค้าต่างชาติ รวมทั้งผู้ที่พักอาศัยอยู่ในย่านเยาวราชและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้ ยังมีเป้าหมายในการดึงดูด Medical Tourism หรือนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยมีศูนย์ทันตกรรม และศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่ทันสมัย  

รพ.ธนบุรี บำรุงเมือง เล็งเปิดศูนย์ IVF เพิ่มรายได้