BLA หนุนลูกค้า 7 แสนราย ใช้บริการรพ.เวิลด์เมดิคอล

19 มิ.ย. 2562 | 08:21 น.

BLA จับมือ เวิลด์เมดิคอล มอบบริการสุขภาพให้ผู้ถือกรรมธรรม์กว่า 7 แสนราย

               ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ(MOU)กับศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและมอบบริการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าผู้เอาประกัน

         ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์กล่าวว่า กรุงเทพประกันชีวิตจะสนับสนุนให้พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพทั้งประกันเดี่ยวเกือบ 2 แสนรายและประกันกลุ่มอีก 5 แสนรายเข้ารับการตรวจสุขภาพและการรักษาที่โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล โดยได้รับสิทธิพิเศษด้านค่าบริการและอื่นๆ และบริการที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และร่วมกันส่งเสริมการใช้ทรัพยากรทางสุขภาพอย่างเหมาะสมและคุ้มค่า

BLA หนุนลูกค้า 7 แสนราย ใช้บริการรพ.เวิลด์เมดิคอล

นอกจากนี้ ตัวแทน ลูกค้า พนักงานและครอบครัวของพนักงานกรุงเทพประกันชีวิตสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการที่ทางโรงพยาบาลจัดขึ้น ส่วนโรงพยาบาลจะนำบุคคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่กรุงเทพประกันชีวิตจัดขึ้น และทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า ตัวแทน และพนักงานต่อไปในอนาคต

               อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้าบริษัทได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์ไฮไลท์แห่งปี คือ “บีแอลเอ เพรสทีจ เฮลธ์” สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพเหนือระดับที่ให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพอย่างรอบด้านและป้องกันความเสี่ยงเรื่องค่ารักษาพยาบาลในอนาคต จ่ายค่ารักษาตามจริงสูงสุดถึง 100 ล้านบาท ครอบคลุมทั่วโลก ถึงอายุ 99 ปี ครอบคลุมค่ารักษาทั้งในฐานะผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก หรือผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่ดูแลอย่างเหนือระดับและครบครันมากที่สุด

ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล เวิลด์เมคิคอลกล่าวว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าประกัน ที่มาใช้บริการกับทางโรงพยาบาล เพื่อสร้างความประทับใจและความพึงพอใจอย่างสูงสุด และในอนาคตทางโรงพยาบาลจะออกบริการทางด้านสุขภาพที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า และวิถีการใช้ชีวิตในปัจจุบัน ซึ่งเร็วๆ นี้ทางโรงพยาบาล จะเปิดศูนย์รักษาแผลเบาหวานที่เท้าอย่างเป็นทางการ เพราะมีผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ต้องมาทำการรักษาแผลเป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ  และยังจะเปิดศูนย์ IVF (In–vitro Fertilization) สำหรับผู้ที่มีบุตรยาก ที่ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากด้วย

BLA หนุนลูกค้า 7 แสนราย ใช้บริการรพ.เวิลด์เมดิคอล