svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สปสช. ตรวจคัดกรอง "โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี" ฟรี

14 สิงหาคม 2566

สปสช. จับมือ สาธารณสุข ชวนกลุ่มเสี่ยงตรวจคัดกรอง “โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี” ฟรี หวังลดป่วยโรคตับแข็งและมะเร็งตับ หลังพบคนไทยป่วยเป็นมะเร็งตับมากที่สุด คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่นี่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข ดูแลสุขภาพคนไทย ล่าสุดในการแถลงนโยบายการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในสถานพยาบาลใกล้บ้านซึ่งมีนายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์จักรกริช โง้วศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ สปสช. นางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี คณะผู้บริหาร และประชาชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 350 คน 

สถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บีและ ซี เรื้อรัง

นายแพทย์ธเรศ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยถึงสถานการณ์ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี เรื้อรังว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี เรื้อรัง ประมาณ 2.2 ล้านคน ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง ประมาณ 3 - 8 แสนคน ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญนำไปสู่ภาวะตับแข็งและมะเร็งตับ ที่พบมากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

ทั้งนี้ สิทธิประโยชน์ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ จากการที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและสะดวกในการรับบริการใกล้บ้าน

รู้สถานะติดเชื้อเร็ว ลดป่วยโรคตับแข็ง มะเร็งตับได้ 

เมื่อตรวจคัดกรองเร็ว รู้สถานะการติดเชื้อเร็ว ก็จะเข้าถึงการรักษาได้เร็ว ช่วยลดการป่วย การเสียชีวิต ลดการเป็นโรคตับแข็งและมะเร็งตับได้ โดยได้ให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้งสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นเครือข่ายให้บริการ

จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการตรวจคัดกรองในสถานพยาบาลของรัฐได้ทุกแห่งตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากพบว่า ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี แล้วจะสามารถรักษาได้ที่โรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้าน ด้วยยาต้านไวรัสชนิดรับประทานที่มีประสิทธิภาพสูง รักษาหายขาดได้

ส่วนโรคไวรัสตับอักเสบ บี แม้ยังไม่มียารักษาให้หายขาด แต่หากอยู่ในระบบการรักษา จะได้รับยาและการดูแลอย่างต่อเนื่อง ป้องกันการป่วยรุนแรงได้

กระทรวงสาธารณสุข ตั้งเป้ากำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ให้สำเร็จ ภายในปี 2573 จึงจัดให้มีสิทธิประโยชน์ตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี สำหรับประชาชนทุกคน ทุกสิทธิการรักษาที่เกิดก่อนปี 2535 ก่อนจะมีสิทธิประโยชน์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบบี ฟรีแก่เด็กแรกเกิดทุกคน ซึ่งมีประมาณ 30-40 ล้านคนทั่วประเทศ ให้ได้รับการตรวจคัดกรองคัดกรองไวรัสไตับอักเสบ บี และ ซี ฟรี ณ สถานพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่งที่ร่วมโครงการบัตรทอง เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป 

การติดต่อของไวรัสตับอักเสบ บี และซี

ไวรัสตับอักเสบ บี และซี ติดต่อได้คล้ายโรคเอดส์ คือ จากเลือดและสารคัดหลั่ง การใช้เข็มติดเชื้อ การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน และการติดต่อการแม่สู่ลูก

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไป

  • สามารถเข้ารับการตรวจ 1 ครั้งตลอดชีพ

กลุ่มเสี่ยง

  • ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
  • ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด
  • ชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย
  • บุคลากรสาธารณสุข
  • ผู้ต้องขัง

ควรรับการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบซี ซ้ำทุกปี หากพบก่อน กินยาครบรักษาหาย

ช่องทางรับบริการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี

ประชาชนสามารถรับการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ได้ที่

  • โรงพยาบาลรัฐ 
  • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
  • ศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง 

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สปสช. ผลักดันให้มีการบรรจุการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในชุดสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยประชาชนทุกคนที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 สามารถรับการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี ด้วย HBsAg และตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ ซี ด้วย Anti-HCV จำนวน 1 ครั้งตลอดช่วงชีวิต 

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับสิทธิตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ ซี ซ้ำทุก 1 ปี โดยหน่วยบริการจะได้รับค่าใช้จ่ายเมื่อให้บริการคัดกรองแก่กลุ่มเป้าหมาย มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป