อัปเดตจุดตรวจคัดกรองเบาหวานฟรี เดือนสิงหาคม 2566

10 ส.ค. 2566 | 20:15 น.

ชวนคนรักสุขภาพ ตรวจคัดกรองเบาหวานฟรี กรมการแพทย์ เปิดวอล์คอินให้บริการตรวจคัดกรองเบาหวานเดือนสิงหาคม 2566 อัปเดตเงื่อนไข รายละเอียดล่าสุดได้ที่นี่  

กรมการแพทย์ ชวนประชาชนทั่วไปเข้ารับบริการในโครงการ "การประเมินผลเครื่องมือประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานระหว่าง Thai Diabetic Risk Score, FPG และ HbA1c" เพื่อรับบริการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานฟรี

เงื่อนไข หลักเกณฑ์การเข้ารับบริการตรวจเบาหวานฟรี 

1.อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 35 ขึ้นไป

2.ไม่เคยตรวจโรคเบาหวาน

1.คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวานด้วยตนเอง

แบบฟอร์มประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน

 

2.ผู้ที่มีความเสี่ยงโรคเบาหวานมีคะแนนเท่ากับ 6 คะแนนขึ้นไป ลงทะเบียนเจาะเลือด

ลงทะเบียนตรวจเบาหวาน (ฟรี) ณ สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ชั้น 1 ตึกกรมการแพทย์

 

อัปเดตจุดตรวจคัดกรองเบาหวานฟรี เดือนสิงหาคม 2566

การเตรียมตัวเจาะเลือดสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

1.งดน้ำและอาหารก่อนวันที่นัดเจาะเลือด ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป เช่น นัดวันที่ 4 พฤษภาคม ต้องงดน้ำและอาหารตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันที่ 3 พฤษภาคม 2566

2.เดินทางมายัง ณ สถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ชั้น 1 ตึกกรมการแพทย์ ก่อนเวลา 9.00 น.

3.เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง

อัปเดตจุดตรวจคัดกรองเบาหวานฟรี เดือนสิงหาคม 2566