ชวนวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดฟรี "โมเดอร์นา ไบวาเลนท์" รุ่นใหม่ กทม.

09 ก.ค. 2566 | 20:15 น.

อัปเดต จุด Walk In ฉีดวัคซีนโควิดฟรี กทม. สถาบันโรคผิวหนัง ชวนฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา ไบวาเลนท์" รุ่นใหม่ เป็นวัคซีนเข็มกระตุ้นแบบไม่ต้องลงทะเบียนจองคิวสามารถรับบริการได้ในเดือนกรกฎาคม 2566   

อัปเดตจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อร่วมสร้างภูมิคุ้มกัน เพิ่มความปลอดภัยและป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและอัตราการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สถาบันโรคผิวหนัง เปิดให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิดเข็มกระตุ้นแก่ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับวัคซีนเข็มล่าสุดนานเกิน 3 เดือนขึ้นไป โดยให้บริการวัคซีนรุ่นใหม่ "โมเดอร์นา ไบวาเลนท์" (Moderna  Bivalent) ซึ่งเป็นชนิดผสมกันระหว่างสายพันธุ์อู่ฮั่นและโอมิครอน และวัคซีนไฟเซอร์, แอสตร้าเซเนก้า สายพันธุ์เดิม(อู่ฮั่น)

รายละเอียดการฉีดวัคซีนรุ่นใหม่ "โมเดอร์นา ไบวาเลนท์"

กลุ่มเป้าหมาย

  • กลุ่ม 608 
  • อาชีพสัมผัสคนจำนวนมากหรืออยู่ในสถานที่แออัด
  • บุคลากรการแพทย์ และสาธารณสุข เจ้าหน้าที่ด่านหน้า อสม.

 

ท่านสามารถเข้ารับบริการในรูปแบบ Walk in โดยไม่ต้องจองคิวล่วงหน้าเดือนกรกฎาคม 2566 

ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 15.00 น.(หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

จุดให้บริการฉีดวัคซีน

ณ ชั้น 11 อาคารสถาบันโรคผิวหนัง อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
เลขที่ 456 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม.

 

 

หมายเหตุ

  • นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทยชั่วคราว จะมีค่าบริการตามชนิดวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่เดินทางมาโดยรถยนต์ส่วนบุคคลสามารถนำรถมาจอดภายในอาคารของสถาบันโรคผิวหนังได้ แผนที่ :คลิกดูแผนที่ 

 

ชวนวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิดฟรี \"โมเดอร์นา ไบวาเลนท์\" รุ่นใหม่ กทม.