svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

รวมจุดฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ฟรี คลิกที่นี่

26 มิถุนายน 2566

ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ชนิด 4 สายพันธุ์ฟรี ใน กทม. อัปเดตเงื่อนไข คุณสมบัติ พร้อมเช็ควัน เวลาและสถานที่ ช่องทางลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้าผ่านระบบออนไลน์เพื่อเข้ารับบริการได้ ที่นี่

"มะเร็งปากมดลูก" เป็นหนึ่งในมะเร็งที่สามารถป้องกันได้ นอกจากการปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคแล้ว การเข้ารับการตรวจคัดกรองซึ่งหากตรวจพบโรคในระยะเริ่มแรกจะทำให้การรักษาได้ผลดีมีโอกาสหายขาดจากโรคได้ รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก หรือ วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV (Human Papilloma Virus) ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดมะเร็งปากมดลูกซึ่งสามารถฉีดได้ตั้งแต่เด็ก 

"ฐานเศรษฐกิจ" ได้รวบรวมจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรีสำหรับเด็กผู้หญิงมาไว้ให้เพื่อใช้พิจารณากันดู 

1.สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

จากกรณีที่สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด 4 สายพันธุ์ ฟรี สำหรับเด็กหญิงชาวไทยที่มีอายุตั้งเเต่ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป จนถึงก่อนอายุ 15 ปีบริบูรณ์ โดยได้เปิดให้ลงทะเบียนจองคิวนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการตาม เวลา เวลาที่กำหนดให้นั้น

ล่าสุด เพจ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย แจ้งว่า รอบพิเศษหลังเลิกเรียนในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 นี้ ยังไม่เต็ม

จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองที่สนใจลงทะเบียนเพื่อพาบุตรหลานเข้ารับบริการได้ฟรี โดยสามารถลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ได้ ถึงวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 นี้ หรือ จนกว่าจะเต็ม

โดยสามารถลงทะเบียนได้ ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

สถานที่ให้บริการ

  • คลินิกเสริมภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์การท่องเที่ยว ตึกอำนวยการสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ชั้นล่าง

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ 

1.สงวนสิทธิ์สำหรับเด็กที่ไม่เคยได้รับวัคซีน HPV มาก่อน หรือ ได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็มเท่านั้น

2.ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันเข้ารับบริการวัคซีน 2 วัน

3.กรุณามาก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที ตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้ หากมาไม่ตรงตามนัดถือว่า สละสิทธิ์

4.เด็กที่มารับการฉีดวัคซีน HPV ต้องมีผู้ปกครองมาด้วยทุกครั้ง
กรุณานำบัตรประชาชน และสมุดวัคซีนเด็กมาด้วย

5.กรณีที่เคยฉีดวัคซีน HPV ชนิด 2 หรือ 4 สายพันธุ์ มา 1 เข็มแล้ว กรุณานำประวัติการฉีดวัคซีน HPV เข็มแรกมาด้วย โดยต้องเว้นระยะห่าง 6 เดือนขึ้นไปจึงสามารถเข้ารับวัคซีนเข็มถัดไปได้ 

6.กรณีตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้ารับวัคซีน

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ชวนฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรี


2.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

ชวนเด็กหญิงไทยอายุ 12-15 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อเอชพีวี (วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก) ชนิด 4 สายพันธุ์ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

เงื่อนไขการให้บริการ 

  • ให้บริการวัคซีนสำหรับเด็กหญิงไทย อายุ 12-15 ปี(เกิดระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2551 ถึง 15 กรกฎาคม 2554)
  • หากไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อเอชพีวีใดๆ มาก่อน จะได้รับวัคซีน 2 เข็ม (โดยเข็มที่สองจะนัดห่างจากวันที่ฉีดเข็มแรก 6 เดือน)
  • หากเคยได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อเอชพีวีชนิด 4 สายพันธุ์มาแล้ว 1 เข็ม จะได้รับวัคซีนอีก 1 เข็ม โดยต้องห่างจากเข็มแรกอย่างน้อย 6 เดือน
  • หากเคยได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อเอชพีวีชนิด 2 สายพันธุ์มาก่อน จะได้รับวัคซีนป้องกันเชื้อเอชพีวี ชนิด 4 สายพันธุ์ 2 เข็ม
  • ให้บริการตามวันและเวลาที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น 

ช่องทางจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 08.00 น. ผ่านทาง QR Code หรือ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ทั้งนี้ ระบบลงทะเบียนจำเป็นต้องกรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน สำหรับผู้ที่ไม่เคยรับบริการที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มาก่อน โปรดลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ล่วงหน้าก่อนทำการลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ที่แอปพลิเคชัน Chula Care

วันเวลาที่ให้บริการ 

  • ในวันเสาร์ที่ 15 - วันอาทิตย์ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00-15.00 น. 
  • ในวันเสาร์ที่ 22 - วันอาทิตย์ 23 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00-15.00 น. 

สถานที่ให้บริการ 

ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 13 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เอกสารประกอบ

บัตรประชาชน/สูติบัตรฉบับจริงและสมุดวัคซีนประจำตัว

 

รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรี