เอ็ม บี เค เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิด 19 ฟรี เช็ควัน-เวลา เงื่อนไขที่นี่

28 เม.ย. 2566 | 12:28 น.

ห้างเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลกลาง -กทม. เปิดวอล์ก -อิน ฉีดวัคซีนโควิด -19 ฟรี เช็คเงื่อนไข-คุณสมบัติ พร้อมวัน-เวลาที่ให้บริการที่นี่

ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น โมเดอร์นา ชนิดไบวาเลนต์ (Moderna Bivalent) สำหรับประชาชนคนไทย ต่างชาติ ต่างด้าว โดยสามารถวอล์ก -อิน เข้ารับวัคซีนได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 พฤษภาคม 2566  ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายละเอียด - เงื่อนไข คุณสมบัติต่างๆก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนที่นี่

จุดให้บริการวัคซีนโควิด -19 

 • ห้างเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ 

ประเภทวัคซีนโควิด -19 

 • วัคซีนเข็มกระตุ้น โมเดอร์นา ชนิดไบวาเลนต์ (Moderna Bivalent) 

เงื่อนไข - คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด -19 

 • ผู้เข้ารับวัคซีนอายุ 12 ปีขึ้นไป 
 • ฉีดวัคซีนมาแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม ห่างจากวัคซีนที่ฉีดล่าสุด 3 เดือน 
 • หรือต้องหายจากการติดเชื้อโควิด-19 อย่างน้อย 3 เดือน 
 • คนไทย นำบัตรประชาชนตัวจริงมาแสดง หลักฐานการฉีดวัคซีน (ในแอปพลิเคชันหมอพร้อม) 
 • คนต่างชาติพำนัก หรือทำงานในประเทศไทย นำพาสปอร์ตตัวจริงมาแสดง โดยเสียค่าบริการฉีดวัคซีนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
   

เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 วัน - เวลาใดบ้าง

 • เปิดให้บริการ Walk in ทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์ 
 • ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 
 • ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. 
 • หลังจากนั้น เปิดให้บริการเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ในวันที่ 20-21 และ วันที่ 27-28 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-15.00 น. 

สอบถามรายเอียดเพิ่มเติม

 • MBK Contact Center 1285

สำหรับขั้นตอนการฉีดวัคซีนวัคซีนเข็มกระตุ้น โมเดอร์นา ชนิดไบวาเลนต์ (Moderna Bivalent) 
1.กรอกเอกสารคัดกรอง
2.ลงทะเบียน
3.ฉีดวัคซีน
4.พักสังเกตอาการ 30 นาที 

ห้างเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เปิดวอล์ก -อิน ฉีดวัคซีนโควิด -19 ฟรี