รพ.ศิริราช เปิดวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิด "โมเดอร์นารุ่นใหม่" ฟรี

27 เม.ย. 2566 | 08:00 น.

ฉีดวัคซีนโควิดฟรี โรงพยาบาลศิริราช ให้บริการ walk in ฉีดวัคซีน "โมเดอร์นารุ่นใหม่" ฟรี จำนวนจำกัด เริ่ม 1 พ.ค.นี้ เช็คเงื่อนไข คุณสมบัติ พร้อมวัน เวลาก่อนเข้ารับบริการได้ที่นี่

แนวโน้มการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เรายังคงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อเนื่อง รวมทั้งยึดมาตรการดูแลตัวเองอย่างเข้มงวด หนึ่งในวิธีป้องกันที่ยังคงสำคัญยิ่งนั่นก็คือ การได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดที่ปัจจุบันโรงพยาบาลหลายแห่งยังคงให้บริการฉีดวัคซีนฟรีกับประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

ล่าสุด โรงพยาบาลศิริราช ประกาศให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 โมเดอร์นา (Moderna) ชนิด Bivalent BA.4/.5 โดยจะเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566  เป็นต้นไป หรือจนกว่าจำนวนวัคซีนหมด

เงื่อนไขการรับวัคซีน COVID-19

1.ผู้ขอรับการฉีดวัคซีนต้องเป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

2.มีประวัติได้รับวัคซีน COVID-19 ครั้งสุดท้ายเกินกว่า 4 เดือน

3.ผู้ที่มีประวัติติดเชื้อ COVID-19 ครั้งสุดท้ายเกินกว่า 6 เดือน

 

โรงพยาบาลศิริราช บริการฉีดวัคซีน โมเดอร์นารุ่นใหม่ฟรี

ผู้สนใจที่มีประสงค์ขอรับวัคซีน Moderna ชนิด Bivalent BA.4/.5 ณ หน่วยตรวจสุขภาพ หอพักพยาบาล 3 ชั้น 1 โรงพยาบาลศิริราช ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 13.00 – 15.00 น. (เฉพาะวันราชการเท่านั้น) เปิดรับ walk in วันละไม่เกิน 70 คน

ทั้งนี้ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิในการพิจารณาการฉีดวัคซีนให้ผู้แสดงความประสงค์ตามจำนวนวัคซีนที่โรงพยาบาลสามารถจัดฉีดได้ในแต่ละวันเท่านั้น