ฉีดวัคซีนรวมป้องกัน "โรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน" (MMR) ฟรี คลิกเลย

27 เม.ย. 2566 | 20:09 น.

สาธารณสุข ชวนผู้ปกครองพาบุตร-หลานที่มีอายุ 0.9 – 12 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีนรวมป้องกัน "โรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน" (MMR) ฟรี เช็คเงื่อนไขพร้อมจุดให้บริการได้ ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลย 

กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนประชาชนผู้ปกครองพาบุตร-หลาน ที่มีอายุ 0.9 – 12 ปี ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนครบกำหนดตามเกณฑ์เพื่อเข้ารับบริการฉีด "วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด คางทูม และหัดเยอรมัน (MMR) " ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อลดการป่วยและเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวข้างต้น

ฉีดวัคซีนอย่างไร 

ฉีดวัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน จำนวน 2 เข็ม

 • เข็มแรก ฉีดที่อายุ 9-12 เดือน
 • เข็มที่ 2 ฉีดที่อายุ 18 เดือน 

จุดให้บริการ

 • โรงพยาบาลของรัฐ หรือ
 • รพ.สต.ใกล้บ้าน หรือ
 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
 • สำนักอนามัย กทม.

โรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน คือ อะไร

โรคหัด

 • เกิดจากเชื้อไวรัสหัด ทำให้มีไข้สูง น้ำมูกไหล ไอ ตาแดง และมีผื่นขึ้น 

โรคคางทูม

 • เกิดจากเชื้อไวรัสคางทูม ทำให้มีไข้ ต่อน้ำลายอักเสบ อัณฑะอักเสบ

โรคหัดเยอรมัน

 • เกิดจากเชื้อไวรัสหัดเยอรมัน ทำให้มีไข้ ผื่น ต่อมน้ำเหลืองโต ส่วนใหญ่อาการมักไม่รุนแรงและหายได้เอง แต่การติดเชื้อหัดเยอรมันในหญิงตั้งครรภ์ จะส่งผลให้ทารกเกิดความพิการแต่กำเนิดหรืออาจทำให้ทารกตายในครรภ์ได้ 

โรคหัด คางทูมและหัดเยอรมัน เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่ายหากสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่เป็นโรค 

ฉีดวัคซีนรวมป้องกัน \"โรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน\" (MMR) ฟรี คลิกเลย

คุณสมบัติวัคซีน

ผลิตจากเชื้อไวรัส คางทูม และหัดเยอรมันที่ยังมีชีวิตแต่ทำให้อ่อนฤทธิ์ลงจนไม่สามารถก่อโรคได้ในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันปกติและสามารถสร้างภูมิกันโรคได้ดี 

บุคคลที่ไม่ควรได้รับวัคซีน

 • เคยมีปฏิกิริยารุนแรง หรือ ปัญหาอื่นที่รุนแรงจากวัคซีนนี้มาก่อน
 • มีไข้ ควรเลื่อนการรับวัคซีนออกไปก่อน 

อาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นหลังรับวัคซีน

 • ปวด บวม แดงบริเวณที่ฉีด หลังรับวัคซีน 5-12  วัน อาจมีไข้ ผื่น ต่อมน้ำเหลืองโตและหายได้เองภายใน 2-3 วัน
 • ในผู้ใหญ่พบมีอาการปวดข้อ อัณฑะอักเสบได้ และหายได้เองภายใน 1-3 สัปดาห์
 • อาการแพ้รุนแรง ได้แก่ มีผื่นทั้งตัว หน้าบวม คอบวม หายใจลำบาก ใจสั่น วิงเวียนหรืออ่อนแรง

ข้อควรปฏิบัติ

 • พักสังเกตอาการ นาทีหลังฉีดวัคซีน ณ สถานที่รับบริการและควรสังเกตอาการต่อที่บ้าน 
 • หากมีอาการข้างเคียงหลังจากได้รับวัคซีนควรแจ้งแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก่อนรับวัคซีนครั้งต่อไป
 • หากปวด บวม บริเวณที่ฉีดให้ประคบด้วยผ้าเย็น และหากมีไข้ให้รับประทานยาลดไข้
 • หากรับวัคซีนแล้วมีอาการแพ้รุนแรงควรรีบพบแพทย์ หรือ โทร. 1669
 • ควรรับวัคซีนตามกำหนดและเก็บสมุดบันทึกการรับวัคซีนไว้ตลอดไป
 • หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนควรปรึกษาแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข