กรมควบคุมโรคเร่งฉีดวัคซีนโควิด/LAAB ผู้สูงอายุสร้างภูมิกันป่วย-ตาย

28 เมษายน 2566

กรมควบคุมโรคเร่งฉีดวัคซีนโควิด/LAAB ผู้สูงอายุสร้างภูมิกันป่วย-ตาย หลังพบว่าจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 2 เท่าจากช่วงก่อนหน้า และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจำนวนมากในช่วงฤดูฝนพร้อมไข้หวัดใหญ่

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB) และการฉีดวัคซีนโควิด 19 เชิงรุก ให้กับผู้สูงอายุในสถานดูแลผู้สูงอายุ เดอะพาเร้นท์ส และผู้สูงอายุในชุมชนรอบข้าง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้เข้าถึงข้อมูล และเห็นความสำคัญถึงการฉีดวัคซีนโควิด 19 และการให้ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่เป็นผู้สูงอายุเข้ารับบริการภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการเพิ่มภูมิคุ้มกันต่อโควิด 19 ในกลุ่มเปราะบาง ลดความเสี่ยง ป้องกันการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต 

นายแพทย์ธเรศ กล่าวอีกว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา จากรายงานของกรมควบคุมโรค พบว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 2 เท่าจากช่วงก่อนหน้า และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจำนวนมากในช่วงฤดูฝนพร้อมกับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่ม 607 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่ได้รับเข็มกระตุ้นจะมีความเสี่ยงป่วยหนักและเสียชีวิตได้ 

การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 พร้อมกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป จะสามารถลดความเสี่ยงดังกล่าวได้ แต่ด้วยปัญหาการเข้าถึงบริการส่วนหนึ่งมาจากกลุ่มเป้าหมายยังไม่ได้รับทราบข้อมูลที่ไม่เพียงพอในด้านประโยชน์ ความสำคัญ และความปลอดภัยของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ก็ทำให้กลุ่มเป้าหมายชะลอหรือปฏิเสธการรับวัคซีนได้ 

กรมควบคุมโรคเร่งฉีดวัคซีนโควิด/LAAB ผู้สูงอายุสร้างภูมิกันป่วย-ตาย "กรมฯ จึงได้จัดกิจกรรมห่วงใยผู้สูงวัย ด้วยการเพิ่มภูมิคุ้มกัน ห่างไกลโควิด 19 ขึ้น เพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้เป็นวงกว้าง รวมถึงสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ทราบถึงประโยชน์ และเพิ่มโอกาสเข้ารับบริการฉีดภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปของผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุของภาครัฐและเอกชน และผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนโดยรอบ ซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งต่อสุขภาพของตนเอง ป้องกันคนในชุมชน และเป็นการรักษาระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจของประเทศ"

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากแนวโน้มสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทย พบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพิ่มสูงขึ้นช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ และส่วนใหญ่ผู้ป่วยที่เสียชีวิตในกลุ่ม 607 มีประวัติยังไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนนานเกิน 3 เดือน

อย่างไรก็ดี เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการป่วยหนักจากโควิด 19 และไข้หวัดใหญ่ในช่วงฤดูฝน กรมควบคุมโรค จึงแนะนำให้ผู้สูงอายุหรือกลุ่มเสี่ยงติดต่อเข้ารับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อโควิด 19 ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหรือภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน 

ส่วนผู้ต้องการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถเข้ารับการฉีดพร้อมวัคซีนโควิดได้ โดยฉีดที่แขนคนละข้าง