ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ผู้ประกันตน ม.33,39 เริ่มเมื่อไหร่ ที่ใด เช็คที่นี่

27 เม.ย. 2566 | 14:09 น.

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ผู้ประกันตน ม.33,39 เริ่มเมื่อไหร่ ที่ใด เช็คที่นี่ หลังสำนักงานประกันสังคมเปิดรับสิทธิประจำปี 2566 แนะมีโรคประจำตัวหรือ มีประวัติการแพ้วัคซีนปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ

ผู้ประกันตน ม.33, 39 ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีเมื่อไหร่ ที่ไหน กำลังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น

หลังจากที่เวลานี้ไข้หวัดใหญ่เริ่มมีการแพร่ระบาดเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบของ "ฐานเศรษฐกิจ" เพื่อไขข้อสงสัยประเด็นดังกล่าว พบว่า 

ล่าสุดนายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ระบุว่า การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ปีนี้ จะมุ่งเน้นกลุ่มที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 

ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นกลุ่มประชากรช่วงอายุที่มีความเสี่ยงอาการเจ็บป่วยและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนรุนแรง

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

  • บริการระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม-31 สิงหาคม 2566 
  • เข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ผู้ประกันตน ม.33,39 เริ่มเมื่อไหร่

"การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เป็นสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคที่ กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ให้สิทธิการดูแลผู้ประกันตน กำหนดปีละ 1 ครั้ง"

อย่างไรก็ดี ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่ต้องการจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แนะนำให้ติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลตามสิทธิก่อนเข้ารับบริการ 

สำหรับผู้ประกันตนมีโรคประจำตัวหรือ มีประวัติการแพ้วัคซีน ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการเข้ารับบริการ 

ส่วนกรณีสถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สามารถติดต่อสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม