อย.ตรวจพบจุลินทรีย์ทำให้เกิดโรคใน "ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป" ชื่อดัง

05 เม.ย. 2566 | 07:50 น.

แจ้งเตือน อย.ตรวจพบจุลินทรีย์ทำให้เกิดโรค Bacillus cereus เกินมาตรฐานในผลิตภัณฑ์ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปเส้นเล็กชื่อดัง แนะผู้บริโภคอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมารับประทาน

5 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เผยแพร่ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร อย. ในผลิตภัณฑ์ เลอรส ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปเส้นเล็ก วันผลิต 01.02.23 วันหมดอายุ 01.05.23 ตรวจพบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค Bacillus cereus เกินมาตรฐาน

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เก็บตัวอย่างอาหารจากสถานที่ผลิตอาหารเพื่อจำหน่าย ชื่อ ก๋วยเตี๋ยวเลอรส เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ส่งตรวจวิเคราะห์โดยมีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ดังนี้

ผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุถุงพลาสติกสีแดงฉลากระบุ "เลอรส เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปเส้นเล็ก เลขสารบบอาหาร 12-2-01765-6-0002 MFD.01.02.23 EXP.01.05.23

ผลิตโดย : ก๋วยเตี๋ยวเลอรส เลขที่ 9/10 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จัดจำหน่ายโดย : บริษัท เลอรส อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด เลขที่ 408/6 หมู่ 7 ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ" เครื่องปรุงที่บรรจุในซองก๋วยเตี๋ยว

อย.ตรวจพบจุลินทรีย์ทำให้เกิดโรคใน \"ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป\" ชื่อดัง

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตรวจพบจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค Bacillus cereus เท่ากับ 6,600 CFU/กรัม ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 416) พ.ศ. 2563 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 ที่กำหนดให้ตรวจพบ Bacillus cereus ในเครื่องปรุงที่บรรจุอยู่ในภาชนะบรรจุ ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยจั๊บ บะหมี่ เส้นหมี่ และวุ้นเส้นได้ไม่เกิน 1,000 CFU/กรัม จึงจัดเป็นอาหารผิดมาตรฐาน

ข้อแนะนำ

ขอเตือนผู้บริโภคให้ระมัดระวังอย่าซื้อผลิตภัณฑ์ "เลอรส เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปเส้นเล็ก" ที่ฉลากระบุรายละเอียดข้างต้นมารับประทาน

 

อย.ตรวจพบจุลินทรีย์ทำให้เกิดโรคใน \"ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป\" ชื่อดัง

อย.ตรวจพบจุลินทรีย์ทำให้เกิดโรคใน \"ก๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูป\" ชื่อดัง

ทั้งนี้ หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือแจ้งร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook : FDAThai หรือ E-mail : [email protected] ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ประกาศผลการตรวจพิสูจน์อาหาร