จุดตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรีนอกสถานที่ เดือน เม.ย.66

04 เม.ย. 2566 | 21:30 น.

ชวนหญิงไทยตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรีด้วยเครื่องเอกซเรย์ Mammogram โรงพยาบาลหัวหินให้บริการนอกสถานที่เดือนเมษายนนี้ เช็คไทม์ไลน์พร้อมจุดให้บริการได้ที่นี่

จากข้อมูลสถิติทะเบียนมะเร็งประเทศไทยปี 2565 โดย สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า แต่ละปีจะมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่กว่า 140,000 คน หรือ ประมาณ 400 คนต่อวัน โดยโรคมะเร็งที่พบมาก 5 อันดับแรกในคนไทย ได้แก่ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่/ทวารหนัก และมะเร็งปากมดลูก

โดยมะเร็งที่พบบ่อย 5 อันดับแรกในหญิงไทย คือ 

 • มะเร็งเต้านม ร้อยละ 34.2
 • มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง ร้อยละ 13.3
 • มะเร็งตับและท่อน้ำดี ร้อยละ 12.2
 • มะเร็งปอดร้อยละ 11.5
 • มะเร็งปากมดลูกร้อยละ 11.1

อย่างไรก็ดี มะเร็งบางชนิดสามารถตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

ล่าสุดโดย โรงพยาบาลหัวหิน จ.ประจวบขีรีขันธ์ เชิญชวนหญิงไทยที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป หรือ สตรีที่พบความผิดปกติบริเวณเต้านมทุกท่าน เข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์ Mammogram ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

วัน เวลา และสถานที่ให้บริการ

 • ในวันพุธที่ 5 เมษายน  2566 ตั้งแต่เวลา 8.00-11.00 น.
 • ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 8.00-11.00 น.

ณ โรงเรียนหนองพลับวิทยา ต.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบขีรีขันธ์ 

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบ

 • บัตรประจำตัวประชาชน หรือ
 • บัตรที่ทางราชการออกให้ 

สาเหตุการเกิดโรคมะเร็ง

ปัจจัยภายในร่างกาย

 • พันธุกรรม มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 5-10

ปัจจัยภายนอกร่างกายประมาณ ร้อยละ 90-95

 • พฤติกรรมการดำเนินชีวิตและสิ่งแวดล้อม อาทิ การสูบบุหรี่ ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รับประทานอาหารที่ปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง
 • การได้รับสารก่อมะเร็งจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตโดยหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงจะทำให้ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้ถึงร้อยละ 40

 

จุดตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมฟรีนอกสถานที่ เดือน เม.ย.66