ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ขอรับสิทธิตรวจมะเร็งเต้านม-มะเร็งปากมดลูกฟรี

29 มีนาคม 2566

ข่าวดี รัฐบาลแจ้งผู้ประกันตน มาตรา 33 และมาตรา 39 หญิงไทยที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไปสามารถเข้ารับบริการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกฟรีได้แล้วในสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกไว้

ข่าวดี สำหรับหญิงไทยที่อยู่ในระบบประกันสังคมโดยผู้ประกันตนมาตรา 33 (ม.33) และมาตรา 39 (ม.39) สามารถรับการตรวจมะเร็งเต้านมและมะเร็งปากมดลูกฟรีได้แล้ว

นางสาวทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยสุขภาพผู้ประกันตนหญิง เน้นแนวทางส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคร้าย รู้ก่อนรักษาหายได้

โดยมุ่งยกระดับการดูแลสุขภาพให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงสิทธิในการรักษา ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพราะความมั่นคงด้านสุขภาพของประชาชนส่งผลต่อความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ เพิ่มบริการแก่ผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 กับสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคมซึ่งรายละเอียดดังนี้

การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข

  • อายุตั้งแต่ 30 – 39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
  • อายุตั้งแต่ 40 – 54 ปี ตรวจได้ทุกปี
  • อายุ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

การตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear

  • อายุตั้งแต่ 30 – 54 ปี ตรวจทุก 3 ปี
  • อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

การตรวจมะเร็งปากมดลูก VIA

  • อายุตั้งแต่ 30 – 54 ปี ตรวจทุก 5 ปี

ทั้งนี้ สำหรับผู้ประกันตนที่ตรวจพบว่า เป็นโรคมะเร็งสามารถเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งได้โดยจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น โดยสถานพยาบาลที่เลือกไว้จะให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนจนสิ้นสุดการรักษา โดยไม่จำกัดวงเงินค่าใช้จ่ายและจำนวนครั้งในการรักษา และจะไม่เรียกเก็บเงินจากผู้ประกันตน

ยกเว้นมีค่าใช้จ่ายในการบริการด้านอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือสิทธิประกันสังคม เช่น การใช้ยาที่อยู่นอกบัญชียาหลัก ที่จะทำให้สิทธิการรักษามะเร็งขั้นพื้นฐานไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายยาในส่วนนี้ หากต้องการทราบข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม

สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.sso.go.th หรือหากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่ง หรือที่สายด่วน 1506