วัคซีนโควิดฟรี "ไฟเซอร์รุ่นใหม่" สำหรับเด็กเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า ที่นี่

02 เม.ย. 2566 | 20:15 น.

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์รุ่นใหม่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน-18 ปีขึ้นไป อัพเดทจุดให้บริการ วันและเวลาเดือนเมษายน 2566

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ แจ้งเปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มหลักและวัคซีนเข็มกระตุ้น สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป ตั้งแต่เมษายน 2566 ซึ่งมีรายละเอียดในการให้บริการ ดังนี้

วันจันทร์ -พฤหัสบดี

  • ตั้งแต่ 13.00-15.30 น. คลินิกสุขภาพเด็กดี อาคารสยามฯ ชั้น 3

วันศุกร์ - เสาร์

  • ตั้งแต่เวลา 8.00-15.30 น. คลินิกสุขภาพเด็กดี อาคารสยามฯ ชั้น 3 

วันอาทิตย์

  • ตั้งแต่เวลา 8.00-15.30 น. คลินิกนอกเวลา อาคารสยามฯ ชั้น 5 

สนใจเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิดสามารถลงทะเบียนโดยการสแกนคิวอาร์โค้ด ได้จากภาพที่ปรากฎด้านล่าง 

นอกจากนี้ยังเปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไฟเซอร์ ไบวาเลนท์ (ฝาสีเทา) สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป ทั้งนี้ แนะนำให้ฉีดเป็นเข็มกระตุ้น ในผู้ที่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม

  • เข็มที่ 3 เว้นระยะห่างจากเข็ม 2 อย่างน้อย 3  เดือน 
  • เข็มที่ 4 เว้นระยะห่างจากเข็ม  3 อย่างน้อย 4 เดือน  
  • ผู้ที่เคยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และเคยได้รับวัคซีนโควิด -19 มาแล้วอย่างน้อย 2 เข็ม ให้เว้นระยะอย่างน้อย 6 เดือน 

วัคซีนโควิดฟรี \"ไฟเซอร์รุ่นใหม่\" สำหรับเด็กเปิดลงทะเบียนล่วงหน้า ที่นี่