สิทธิบัตรทอง สปสช. เจ็บป่วย 16 กลุ่มอาการรับยารักษาฟรี  

27 มีนาคม 2566

สปสช. แจ้งสิทธิบัตรทองเจ็บป่วยรับยารักษาฟรีได้ที่ ร้านยาชุมชนอบอุ่น เช็ค 16 กลุ่มอาการมีอะไรบ้าง พร้อมอัพเดทจุดให้บริการทั่วประเทศได้ที่นี่

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. แจ้งผู้มีสิทธิบัตรทองเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยใน 16 กลุ่มอาการสามารถรับยาฟรีได้ที่ร้านยาส่งเสริมเภสัช หรือ ร้านยาชุมชนอบอุ่น ที่ได้เข้าร่วมโครงการร้านยารูปแบบใหม่ Common Illness พร้อมติดตามอาการหลังรับยาเป็นเวลา 3 วัน

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข

เพียงแค่มีสิทธิประกันสุขภาพบัตรทองโดยนำบัตรประชาชนมายื่นรับบริการที่ร้านที่เข้าร่วมโครงการได้ทันที

ขั้นตอนรับบริการ

1.มาที่ร้านยาส่งเสริมเภสัช พร้อมบัตรประชาชน เภสัชกรจะซักถามอาการ พร้อมจ่ายยาและให้คำแนะนำในการใช้ยา (หรือ แนะนำให้พบแพทย์ ในกรณีที่พบว่า มีอาการที่ต้องได้รับการรักษาจากแพทย์)

2. เภสัชกรจะติดตามอาการของผู้ป่วยในวันที่ 3 ของการจ่ายยาด้วยการโทรศัพท์หรือใช้ช่องทาง Line

สำหรับ 16 กลุ่มอาการ มีดังนี้

1.ปวดหัว (Headache)

2.เวียนหัว (Dizziness)

3.ปวดข้อ (Pain in joint)

4.เจ็บกล้ามเนื้อ (Muscle pain)

5.ไข้ (Fever)

6.ไอ (Cough)

7.เจ็บคอ (Sore throat)

8.ปวดท้อง (Stomachache)

9.ท้องผูก (Constipation)

10.ท้องเสีย (Diarrhea)

11. ถ่ายปัสสาวะขัด, ปัสสาวะลำบาก, ปัสสาวะเจ็บ (Dysuria)

12. ตกขาวผิดปกติ (Vaginal discharge)

13. อาการทางผิวหนัง ผื่น คัน (Skin rash/Lesion)

14. บาดแผล (Wound)

15. ความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับตา (Eye disorder)

16. ความผิดปกติต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับหู (Ear disorder)


ตรวจสอบรายชื่อร้านยาดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย หรือ คลิกที่นี่