วอล์คอินฉีดวัคซีนโควิด "ไฟเซอร์รุ่นใหม่" ฟรี จ.สระบุรีเดือน เม.ย.66

01 เม.ย. 2566 | 20:15 น.

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี ชวนประชาชนวอล์คอินฉีดวัคซีนโควิด "ไฟเซอร์รุ่นใหม่" ฟรี ก่อนวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่ 3- 9 เมษายน 2566 เช็คเลยใกล้ที่ไหนไปที่นั่น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี (สสจ.สระบุรี) เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 แบบ WALK-IN สำหรับประชาชนที่มีอายุ 6 เดือนขึ้นไปที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน และผู้ที่ประสงค์ฉีดเข็ม 4 และเข็ม 5 และประชาชนที่สนใจฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นด้วยวัคซีน *Pfizer Bivalent* สามารถเข้ารับบริการได้ทุกหน่วยบริการฉีดวัคซีนภายในจังหวัดสระบุรีได้ ดังนี้ 

โรงพยาบาลสระบุรี 

 • เวลา 8.30-15.30 น.
 • วันที่ 3, 4, 5  และ 7 เมษายน 2566 

คลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลเทศบาล

 • เวลา 8.30-12.00 น.
 • วันที่  3, 4, 5  และ 7 เมษายน 2566 (สำหรับผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป)   

เครือข่ายโรงพยาบาลสระบุรี อ.เมืองสระบุรี

 • เวลา 13.00-15.00 น.
 • วันที่ 7 เมษายน 2566 (สำหรับอายุ 6 เดือน ถึง  4 ปีขึ้นไป) 

โรงพยาบาลหนองแค 

 • เวลา 8.30- 12.00 น.
 • วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566

โรงพยาบาลวิหารแดง 

 • เวลา 13.00-15.00 น.
 • วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 

โรงพยาบาลหนองแซง 

 • เวลา 9.00-11.00 น.
 • วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 

โรงพยาบาลบ้านหมอ

 • เวลา 13.00-15.00 น.
 • วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 

โรงพยาบาลดอนพุด  

เวลา 8.30-16.00 น.

 • วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 (สำหรับอายุ 5  ปีขึ้นไป)

เวลา 8.30-16.00 น.

 • วันพุธที่ 5 และวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 (สำหรับอายุ 12 ขึ้นไป) 

โรงพยาบาลหนองโดน

 • เวลา 9.00-11.00 น.
 • วันอังคารที่ 4 เมษายน 2566

โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

 • เวลา 9.00-11.00 น.
 • วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566

โรงพยาบาลมวกเหล็ก 

 • เวลา 13.00-16.00 น.
 • วันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566

เอกสารที่ต้องเตรียมไปยื่น ณ จุดฉีดวัคซีน

 • บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง
 • หลักฐานการฉีดวัคซีน (กรณีที่ประสงค์ฉีดเข็ม 2 และเข็มกระตุ้นหลังเข็ม 3 เป็นต้นไป สามารถฉีดได้โดยห่างจากเข็มล่าสุดอย่างน้อย 4 เดือน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม(ในวันเวลาราชการ) 0 3622 3118 

 

วอล์คอินฉีดวัคซีนโควิด \"ไฟเซอร์รุ่นใหม่\" ฟรี จ.สระบุรีเดือน เม.ย.66