อัพเดทจุดฉีดวัคซีนหัด-หัดเยอรมันฟรี เดือน ก.พ. 66 ที่นี่

03 ก.พ. 2566 | 10:25 น.

อัพเดทจุดฉีดวัคซีนหัด-หัดเยอรมันฟรี สสจ.สมุทรสาคร ให้บริการกลุ่มเป้าหมายอายุ 20-40 ปี ถึง 20 ก.พ. 66 นี้ อ่านรายละเอียดได้ที่นี่

ข่าวดี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร (สสจ.สมุทรสาคร) ขอเชิญประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 20-40 ปี เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด และ หัดเยอรมัน ฟรี ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

กลุ่มเป้าหมาย

1.ประชาชนทั่วไปที่ประสงค์จะรับวัคซีน

2.วัยแรงงานในโรงงานและสถานประกอบการ

3.ผู้ต้องขังรายใหม่และเจ้าหน้าที่เรือนจำ

4.บุคลากรทางการทหารและตำรวจ

5.บุคลากรทางการแพทย์ในหน่วยบริการของรัฐ / บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข, ภาคเอกชนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนที่มีส่วนประกอบของหัดและหัดเยอรมันมาก่อน

6.ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น ประชากรต่างด้าวในเขตชายแดน ผู้ลี้ภัย เป็นต้น 

ทั้งนี้ สำหรับกลุ่มโรงงาน สถานประกอบการในพื้นที่ที่ต้องการนัดหมายฉีดวัคซีนให้กับพนักงานเป็นกลุ่ม สามารถลงทะเบียนจองคิวโดยการสแกน QR Code จากภาพด้านล่างนี้

คำแนะนำ

สำหรับประชาชนทั่วไปสามารถเข้ารับบริการได้ที่ โรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านทุกแห่ง ทั้งนี้ แนะนำให้ติดต่อโทรสอบถาม หรือ นัดหมายจองคิวล่วงหน้าก่อนเดินทางไปเข้ารับบริการเพื่อลดความแออัด

สามารถตรวจสอบและดูรายชื่อโรงพยาบาลรัฐได้ที่นี่ (คลิกที่นี่)

โรคหัด คือ อะไร 

โรคหัด (Measles) คือ โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยจะเกิดผื่นขึ้นตามผิวหนังพร้อมเป็นไข้ร่วมด้วย โดยโรคหัดเกิดจากไวรัสกลุ่มพารามิคโซไวรัส (Paramyxovirus) 

สามารถแพร่เชื้อและติดต่อกันได้ผ่านทางอากาศหรือการสัมผัสน้ำมูกและน้ำลายของผู้ป่วยโดยตรง เชื้อไวรัสจะเข้ามาทางระบบทางเดินหายใจก่อนแพร่กระจายไปทั่วร่างกาย

โรคหัดถือเป็นโรคติดต่อจากคนสู่คนโดยไม่พบการแพร่เชื้อดังกล่าวในสัตว์ ส่วนใหญ่มักเกิดในเด็กเล็ก รวมทั้งเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตของเด็กแม้จะมีวัคซีนฉีดป้องกันโรคแล้วก็ตาม

โรคหัดเยอรมัน คือ อะไร

โรคหัดเยอรมัน (Rubella) เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส โดยคนส่วนใหญ่จะแสดงอาการเพียงเล็กน้อยหรือบางรายจะไม่แสดงอาการของโรคเลย โรคหัดเยอรมันยังสามารถส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่มีความรุนแรงต่อทารกในครรภ์

โรคหัดเยอรมันและโรคหัดไม่ใช่โรคเดียวกันแต่มีลักษณะอาการผื่นแดงที่มีความใกล้เคียงกัน นอกจากนั้นสาเหตุการเกิดโรคหัดเยอรมันนั้นเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดอื่น ๆ ที่แตกต่างจากโรคหัด ในแง่ของความรุนแรงของโรค พบว่าโรคหัดเยอรมันมีความรุนแรงน้อยกว่าโรคหัด

ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรค ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 034-871276 ต่อ 114 คอลเซ็นเตอร์ 097-1023703, 097-1023053

อัพเดทจุดฉีดวัคซีนหัด-หัดเยอรมันฟรี เดือน ก.พ. 66 ที่นี่