ชวนหญิงไทย ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรี เช็คเงื่อนไขได้ที่นี่

23 ม.ค. 2566 | 20:15 น.

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ชวนหญิงไทยอายุ 30-60 ปี เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรี เช็คเงื่อนไข-หลักเกณฑ์ก่อนเข้ารับบริการได้ที่นี่ 

วันมะเร็งโลกในวันที่ 4 กุมภาพันธ์นี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันมะเร็งโลก Close the care "ปิดช่องว่างเพื่อการดูแลที่สมคุณค่า" ชวนหญิงไทยที่มีอายุระหว่าง 30-60 ปี เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV Self Sampling (การเก็บสิ่งส่งตรวจทางช่องคลอดด้วยตนเอง) ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

เงื่อนไขในการเข้ารับบริการ

  • สตรีที่มีสัญชาติไทย 
  • อายุระหว่าง 30-60 ปี (มีอายุไม่เกิน 59 ปี 11 เดือน 29 วัน ณ วันที่เข้ารับบริการ) 
  • เข้าร่วมโครงการได้ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล
  • ไม่เคยเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test ผ่านบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคมาก่อนในรอบ 5 ปี 

วัน เวลา สถานที่ให้บริการ

ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 19.30 น. ณ ลานกิจกรรม CENTER ZONE ศูนย์การค้าเดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์

เอกสารประกอบ

  • บัตรประชาชน

สนใจสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดจากภาพด้านล่างเพื่อดูข้อมูลการเตรียมตัวก่อนการเข้ารับบริการ และวีดีโอการเก็บสิ่งส่งตรวจทางช่องคลอดด้วยตัวเองได้ 

กรณีมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ บูธกิจกรรม หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02 2026800 ต่อ 2215 

สถานการณ์มะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย

จากข้อมูลกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทยประมาณ 4,500 รายต่อปี เป็นผู้ป่วยรายใหม่ประมาณ 8,000 คนต่อปี และมีสตรีไทยที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูกวันละ 8-10 ราย

ปัจจุบันมีการศึกษายืนยันชัดเจนว่า มะเร็งปากมดลูก เกิดจากเชื้อ HPV และเป็น HPV ชนิดที่ก่อให้เกิดมะเร็ง HPV เป็นเชื้อที่ติดง่าย ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และทางการสัมผัสจากพาหะที่นำพาเชื้อไปสู่ช่องคลอด ดังนั้น ผู้หญิงที่มีเพศสัมพันธ์ทุกคนมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV ซึ่งก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้
 

ชวนหญิงไทย ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรี เช็คเงื่อนไขได้ที่นี่