กทม.เปิดจุดตรวจคัดกรองสุขภาพปอดด้วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ คลิกเลย

01 ก.พ. 2566 | 20:00 น.

กทม.ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพปอดฟรี ด้วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ เช็คไทม์ไลน์พร้อมจุดให้บริการทั้ง 6 แห่งได้ที่นี่ 

ปอด ซึ่งเป็นอวัยวะหนึ่งที่สำคัญในร่างกาย ใช้ในการหายใจ มีหน้าที่หลัก คือ การแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบเลือดในร่างกาย การดูแลปอดให้ดีและแข็งแรงจึงมีความสำคัญในการช่วยให้สุขภาพร่างกายของเรานั้นแข็งแรงตามไปด้วย 
  
ล่าสุด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เชิญชวนประชาชนเข้ารับบริการตรวจคัดกรองสุขภาพปอด โดย รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ตามจุดต่าง ๆ โดยเปิดรับลงทะเบียนหน้างานให้บริการวันละ 200 คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • สำหรับผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไป
  • จำนวนจำกัดไม่เกิน 200 คน/แห่ง

วัน เวลา สถานที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพปอด 

1 กุมภาพันธ์ 2566 

  • เขตบึงกุ่ม ให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ณ ชุมชนอิสลามฯ ฝั่งคู่ โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 50 
  • เขตบางเขน ให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ณ ชุมชนอนันต์สุขสันต์ รุ่น 18-20 โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 24

2 กุมภาพันธ์ 2566 

  • เขตบึงกุ่ม ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ณ หมู่บ้านยลประภา โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 56
  • เขตบางเขน ให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ณ ชุมชนบุรุษพัฒน์ โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 24

3 กุมภาพันธ์ 2566 

  • เขตบึงกุ่ม ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ณ หมู่บ้านเสนา 88 โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 56
  • เขตบึงกุ่ม ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. ณ ชุมชนวัดพิชัย โดยศูนย์บริการสาธารณสุข 50

สิ่งที่ต้องเตรียมมาในวันรับบริการ

  1. บัตรประชาชน
  2. สวมเสื้อยืด ไม่มีโลหะ เช่น กระดุมโลหะ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ที่ออกหน่วย หรือ หน่วยเอกซเรย์เคลื่อนที่ โทร. 082 514 7641

จุดตรวจคัดกรองสุขภาพปอดด้วยรถเอกซเรย์เคลื่อนที่