"WHO" ส่งสัญญาณเตือนระวัง โควิด19-ไข้หวัดใหญ่-RSV ระบาดหนัก

11 ธ.ค. 2565 | 02:26 น.

"WHO" ส่งสัญญาณเตือนระวัง โควิด19-ไข้หวัดใหญ่-RSV ระบาดหนัก ระบุอัตราการติดเชื้อแพร่เชื้ออยู่ในระดับสูงมาก

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ (หมอธีระ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Thira Woratanarat (ป๊ามี้คีน)" โดยมีข้อความระบุว่า 

 

เสียงเตือนต่อเนื่องจาก WHO

 

Dr.Maria Van Kerkhove, COVID-19 technical lead ขององค์การอนามัยโลก ยังส่งสัญญาณเตือนอย่างต่อเนื่องให้ตระหนักถึงสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ไข้หวัดใหญ่ และ RSV

 

ปัจจุบันอัตราการติดเชื้อแพร่เชื้ออยู่ในระดับสูงมาก จำเป็นต้องป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักไปรับวัคซีนให้ครบ 

 

เว้นระยะห่างจากคนอื่น ระวังเรื่องการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้อื่นนอกบ้าน ไม่แชร์ของกินของใช้กัน

 

ระวังสถานที่แออัด ระบายอากาศไม่ดี หากประกอบกิจการใดๆ ก็ควรหาทางปรับปรุงเรื่องการระบายอากาศในสถานที่ของตนเองให้ดี 

 

ล้างมือทุกครั้งหลังจับต้องสิ่งของสาธารณะ พกเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ไว้ติดตัวจะได้ใช้ได้สะดวก

 

ที่สำคัญมากคือ ใส่หน้ากากอย่างถูกต้องสม่ำเสมอเวลาออกไปตะลอนนอกบ้าน ทำงาน เรียน หรือเดินทางท่องเที่ยว

 

หากไม่สบาย ควรแยกตัวจากผู้อื่น ตรวจรักษาให้หายดีเสียก่อน

ข้อคิดจาก Anthony Fauci

 

New York Times วันที่ 10 ธันวาคม 2565 เผยแพร่บทความที่ดีมากเรื่องหนึ่ง เป็นข้อคิดจาก Dr.Anthony Fauci 

 

สะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทั่วโลก บทเรียนที่ทุกคนควรรับรู้ และหาทางช่วยกันจัดการและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกในอนาคต 

 

"WHO" ส่งสัญญาณเตือนระวัง โควิด19-ไข้หวัดใหญ่-RSV ระบาดหนัก

 

ท่อนหนึ่งของบทความ ชี้ให้เห็นว่าวิกฤติโควิด-19 ซึ่งทำให้เกิดความสูญเสียมากมายนั้นเป็นผลกระทบจากนโยบายที่ไม่ถูกทิศถูกทาง 

 

อันเป็นผลจากการเมือง ข้อมูลข่าวสาร และวิชาการที่ไม่ถูกต้อง

 

สิ่งที่เราเรียนรู้จากวิกฤติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบสองปีที่ผ่านมานั้น มีมากมาย ทั้งเรื่องการควบคุมป้องกันโรค วัคซีน ยา

 

ความกระจอกหรือไม่กระจอกของไวรัส ความเพียงพอของทรัพยากรว่าเพียงพอจริงหรือไม่ 

 

ทั้งบริการตรวจโรค เตียง บุคลากร ตลอดจนตัวเลขต่างๆ ในระบบรายงานว่าสะท้อนสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ และอื่นๆ

 

ทุกคนควรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ผลักดัน ให้เกิดนโยบายที่มาจากความรู้ที่ถูกต้องทางวิชาการ พิสูจน์ได้ ไม่บิดเบือน ไม่ใช้ความเชื่องมงาย หรือชงมาจากประโยชน์ทับซ้อนหรือแอบแฝง

 

การมีส่วนร่วมนั้นทำได้หลากหลายทาง ทั้งในหมู่นักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ บุคลากรทางการแพทย์ต่างๆ 

สามารถช่วยกันออกมาชี้นำสังคมด้วยข้อมูลวิชาการที่ถูกต้อง ทันสมัย มีแหล่งที่มา และเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานทางการแพทย์

 

ตลอดจนสื่อมวลชนทั้งแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ก็สามารถมีส่วนร่วมได้ 

 

โดยการนำเสนอข้อมูลวิชาการที่ถูกต้อง ตรวจสอบได้ พิสูจน์ได้ เพื่อสื่อสารให้แก่สาธารณะในรูปแบบที่เข้าใจได้ง่าย 

 

หากทุกสังคม มีกลไกทางสังคมข้างต้น ก็จะเป็น check and balance system ที่ดี ที่จะช่วยถ่วงดุล 

 

WHO ส่งสัญญาณเตือนระวัง โควิด19-ไข้หวัดใหญ่-RSV ระบาดหนัก

 

ยามที่เกิดปัญหาด้านนโยบายที่จะส่งผลกระทบต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยในชีวิตของทุกคนในสังคมท่ามกลางวิกฤติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

 

นั่นจะนำไปสู่การทำให้คนในสังคมมีความรู้เท่าทันสถานการณ์ (Health literate society) สามารถรับมือกับภาวะคุกคามต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ และสามารถปรับตัวให้อยู่รอดปลอดภัยได้อย่างยั่งยืน (Resilience)

 

มองไปยาวๆ 

 

พฤติกรรมสุขภาพ และความใส่ใจเรื่องสุขภาพของแต่ละคน จะเป็นตัวกำหนดความเสี่ยงที่แต่ละคนจะเผชิญ 

 

และความเสี่ยงนั้นไม่ได้ส่งผลต่อตนเองเท่านั้น แต่จะไปสู่คนใกล้ชิดทั้งในครอบครัว และในเครือข่ายสังคมที่คนคนนั้นพบปะ

 

โควิด-19 ติด ไม่ใช่แค่คุณ ไม่ได้แค่ชิลๆ แล้วหายป่วย หรือตาย แต่ยังมีความเสี่ยงต่อภาวะผิดปกติระยะยาวอย่าง Long COVID ด้วย

 

ป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อ หรือไม่ให้ติดเชื้อซ้ำ ย่อมดีที่สุด

 

การใส่หน้ากากอย่างถูกต้อง สำคัญมาก