"หมอยง" เผยคนไทยติดเชื้อโควิด19แล้วกว่า 70%

11 ธ.ค. 2565 | 00:27 น.

"หมอยง" เผยคนไทยติดเชื้อโควิด19แล้วกว่า 70% ระบุต่อไปจะเป็นคล้ายกับโรคทางเดินหายใจในอดีต ที่จะมีการติดเชื้อในเด็ก

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า 

 

โควิด 19 คนไทยติดเชื้อไปแล้ว ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์

 

จากการศึกษาจากประวัติการติดเชื้อ และ การตรวจเลือด ที่จังหวัดชลบุรี 

 

จะเห็นว่าประชากรไทยติดเชื้อไปแล้วประมาณ 60-70% และก็จะมากขึ้นเรื่อยๆ 

 

คนที่ไม่เคยติดเชื้อเลยก็จะเป็นเพียงส่วนน้อย โดยเฉพาะการติดเชื้อในเด็ก จะเป็นการติดเชื้อแบบมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการ 

 

ผลตรวจเลือด ช่วยยืนยันว่ามีการติดเชื้อไปแล้ว จาก anti nucleocapsid ดังเห็นได้จากตาราง 

 

คนไทยติดเชื้อโควิด19ไปแล้วประมาณ 70%

ประชากรส่วนใหญ่ตรวจพบภูมิต้านทาน anti spike มากกว่า 95%  ภูมิดังกล่าวเกิดขึ้นจากการติดเชื้อ และหรือจากการฉีดวัคซีน 

ข้อมูลทั้งหมดขณะนี้ก็จะคล้ายใกล้เคียงกับไข้หวัดใหญ่ ประชากรผู้ใหญ่ส่วนใหญ่จะมีภูมิต้านทานที่ตรวจพบได้ต่อไข้หวัดใหญ่ 

 

แต่ก็ยังเป็นไข้หวัดใหญ่ ภูมิต้านทานต่อไข้หวัดใหญ่จะตรวจพบได้น้อยในเด็กต่ำกว่า 3 ปี 

 

และเมื่อโตขึ้นมาเกิน 3 ปี ส่วนใหญ่จะเคยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่มาแล้ว 

 

คนไทยติดเชื้อโควิด19แล้ว ประมาณ 70%

ธรรมชาติของโรคไวรัสทางเดินหายใจ เมื่อเป็นในเด็กความรุนแรงจะน้อยกว่าในผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ จะไปพบความรุนแรงเพิ่มขึ้นในกลุ่มเปราะบางหรือ 608

 

ดังนั้นในอนาคตต่อไป กลุ่มที่ยังไม่มีภูมิต้านทานต่อโควิด 19  ก็จะเป็นเด็กเกิดใหม่ จนถึง 2-3 ปี 

 

และเมื่อติดเชื้อไปแล้วก็จะมีภูมิคุ้นเคยกับไวรัส และมีการติดเชื้อซ้ำ เมื่อโตขึ้น ความรุนแรงก็จะน้อยลง 

กลุ่มเปราะบางจึงเป็นกลุ่มที่ควรจะได้รับวัคซีนกระตุ้น เช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่ที่มีการให้วัคซีนในกลุ่มเสี่ยง 

 

ภาพดังกล่าวในอนาคตของ covid-19  ก็คงจะเป็นคล้ายกับโรคทางเดินหายใจในอดีต ที่จะมีการติดเชื้อในเด็ก

 

เพราะไวรัสติดต่อกันได้ง่าย และเมื่อโตขึ้น ก็จะมีภูมิต้านทานเกิดขึ้น จากการติดเชื้อในเด็กและการติดเชื้อซ้ำ ที่มีอาการไม่รุนแรง