เป็นโควิดกักตัวกี่วันถึงจะปลอดภัย 5 วันพอหรือไม่ คลิกอ่านเลย

10 ธ.ค. 2565 | 03:01 น.

เป็นโควิดกักตัวกี่วันถึงจะปลอดภัย 5 วันพอหรือไม่ คลิกอ่านเลย ที่นี่มีคำตอบ หมอธีระเผยแพร่งานวิจัยยทั้งจากสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ

เป็นโควิดกักตัวกี่วัน กำลังเป็นประเด็นคำถามที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก หลังจากโควิด-19 กำลังกลับแพร่ระบาดอย่างหนักอีกครั้ง

 

ล่าสุดรศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ (หมอธีระ) คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "Thira Woratanarat (ป๊ามี้คีน)" โดยมีข้อความ

 

ย้ำดังๆ อีกครั้งเรื่องการปฏิบัติตัวในช่วงระบาดหนักตอนนี้

 

ติดเชื้อแล้วยังควรแยกตัวจากผู้อื่นให้ถูกต้อง

 

ด้วยหลักฐานทางการแพทย์จากการวิจัยทั้งจากสหรัฐอเมริกาและอังกฤษ

 

หากติดเชื้อ และกักตัว 5 วัน มีโอกาสที่จะแพร่เชื้อได้อยู่ 50-75%

  • 7 วัน 25-35%
  • 10 วัน 10%
  • 14 วัน ก็จะปลอดภัย 

แต่หาก"ไม่กักตัว" ไม่ว่าจะไม่มีอาการหรือมีอาการน้อยก็แล้วแต่ ย่อมเสี่ยงที่จะแพร่เชื้อให้แก่ผู้อื่นได้มาก แม้จะใส่หน้ากากก็ป้องกันได้เพียงบางส่วนเท่านั้น

 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานพยาบาล สถานศึกษา สถานที่ดูแลเด็ก/ผู้สูงอายุ 
รวมถึงสถานบริการที่มีการให้บริการดูแลผู้คนจำนวนมาก ความเสี่ยงจะสูงมาก และนำไปสู่ความสูญเสียได้มากเป็นเงาตามตัว

 

ทุกสถานที่ทำงาน นายจ้างและลูกจ้างควรปรึกษาหารือ วางแผนการทำงาน 
เพื่อที่จะสามารถแยกตัวจากคนอื่นได้ เพื่อปกป้องสวัสดิภาพและความปลอดภัยทั้งต่อเพื่อนร่วมงาน และลูกค้า 

 

เป็นโควิดกักตัวกี่วันถึงจะปลอดภัย

 

ทางที่เหมาะสมที่สุดคือ "แยกตัวอย่างน้อย 7-10 วัน จนอาการดีขึ้น ไม่มีไข้ และตรวจ ATK ซ้ำแล้วได้ผลลบ" 

 

จากนั้นจึงค่อยมาทำงานหรือใช้ชีวิต โดยป้องกันตัวเคร่งครัดจนครบ 14 วัน

 

ที่ทำงานควรช่วยกันปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานของตนเองให้มีการถ่ายเทอากาศ ระมัดระวังการรับประทานอาหารร่วมกัน และรณรงค์ให้ใส่หน้ากากอย่างถูกต้องสม่ำเสมอ

 

หมั่นอัพเดตข้อมูลให้รู้เท่าทันสถานการณ์ระบาดทั่วโลก เพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที
 

หาความรู้ที่ทันสมัย ทั้งเรื่องวัคซีน ยา และเรื่องโรค โดยรับข่าวสารจากต่างประเทศและแหล่งความรู้ที่น่าเชื่อถือ ระบุที่มา และตรวจสอบได้

 

ตระหนักถึงความจริงว่า โรค "โควิด-19" ยังระบาดทั่วโลก ขอให้จดจำบทเรียนยามวิกฤติในรอบปีกว่าที่ผ่านมาว่าเกิดอะไรขึ้น สูญเสียมากมายเพราะเหตุใดบ้าง 

 

ใครที่เคยติดเชื้อมาก่อน ก็ควรป้องกันไม่ให้ติดซ้ำ และหมั่นประเมินสุขภาพของตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

 

หากมีอาการผิดปกติสงสัย Long COVID ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและให้การดูแลรักษา

 

ใช้ชีวิตอย่างมีสติ ป้องกันตัวอย่างสม่ำเสมอเป็นกิจวัตร ล้างมือหลังหยิบจับของสาธารณะ เว้นระยะห่างจากคนอื่น 

 

และใส่หน้ากากอย่างถูกต้องเมื่อออกไปใช้ชีวิตนอกบ้าน ไม่ว่าจะไปเรียน ไปทำงาน หรือไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจก็ตาม