ติดเชื้อโควิด19 ควรตรวจ ATK มากกว่า 1 ยี่ห้อ เพราะอะไร อ่านเลย

11 ธ.ค. 2565 | 01:11 น.

ติดเชื้อโควิด19 ควรตรวจ ATK มากกว่า 1 ยี่ห้อ เพราะอะไร อ่านเลยที่นี่มีคำตอบ ดร.อนันต์ชี้การนับวันกักตัวไม่สามารถใช้ได้กับทุกคน

ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสัตว์และการจัดการ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊ก Anan Jongkaewwattana ระบุว่า 

 

ทีมวิจัยในเยอรมันได้เผยแพร่ผลวิจัยที่ทดสอบประสิทธิภาพของ ATK 2 ยี่ห้อในการทดสอบตัวอย่างของผู้ติดเชื้อโควิดในช่วงโอมิครอนระบาดจำนวน 428 ตัวอย่าง 

 

โดย 80.77% เป็น BA.5 15.38% เป็น BA.2 และ 3.70% เป็น BA.4 พบว่า 

 

ในตัวอย่างที่นำมาศึกษามีค่า Viral load ที่ตรวจด้วย RT-PCR ที่แตกต่างกัน มากสุดสูงได้ถึงมากกว่า 10^8 

 

และต่ำสุดอยู่ที่ ต่ำกว่า 10^3 โดย ATK 2 ยี่ห้อนี้มีความแตกต่างกันในด้านประสิทธิภาพเล็กน้อย 

 

แต่ถือว่าผลค่อนข้างออกไปในทางเดียวกัน ทีมวิจัยพบว่า ในตัวอย่างที่มี Viral load สูงกว่า 10^6 

 

ความสามารถในการตรวจพบด้วย ATK สูงมากกว่า 80% แล้วแต่ยี่ห้อที่ใช้ 

โดยบางยี่ห้อสามารถตรวจพบได้เกือบ 100% ที่ปริมาณไวรัสระดับนี้  

 

โดยค่าต่ำสุดที่ ATK อาจไม่สามารถตรวจพบได้อย่างมีความแม่นยำที่เชื่อถือได้คือต่ำกว่า 10^3

 

เมื่อลองนำค่า Viral load มาแปลงเป็น Ct คร่าวๆในกราฟจะเห็นว่า 10^6 คือ Ct ประมาณ 25 และ 10^3 จะประมาณ 35

 

ติดเชื้อโควิด19 ควรตรวจ ATK มากกว่า 1 ยี่ห้อ

ซึ่งจากตัวเลขนี้ก็สามารถประมาณคร่าวๆได้ว่า ATK ที่ได้มาตรฐานจะมีความสามารถตรวจไวรัสโอมิครอน BA5 

 

และอื่นๆได้ในช่วง Ct น้อยกว่า 25 - ไม่เกิน 35 ซึ่งถือว่าเป็นค่าที่มีประโยชน์ต่อการประเมินสภาวะปริมาณไวรัสในร่างกาย

 

ประเด็นที่หลายคนอาจสงสัยคือ ปริมาณไวรัสเท่าไหร่ที่ยังแพร่เชื้อต่อได้ ไม่ใช่ตรวจซากเชื้อ 

 

ข้อมูลจาก CDC ที่รายงานออกมาระบุว่า ถ้าใช้ Ct เป็นตัวประเมินจะพบว่า 

 

ไวรัสในกลุ่มโอมิครอนมีความแตกต่างจากไวรัสช่วงก่อนโอมิครอนชัดเจน กล่าวคือ 

 

ในช่วงก่อนโอมิครอนถ้าตรวจ RT-PCR ที่ได้ค่า Ct สูงกว่า 25 หรือ เกิน 30 โอกาสที่จะได้ไวรัสที่เพาะเลี้ยงต่อได้จะมีน้อยมากๆ

 

แต่สำหรับไวรัสโอมิครอน ค่า Ct ต่ำสุดที่จะเป็นตัวกำหนดความสามารถในการเพาะเชื้อจะสูงขึ้น 

ซึ่งจากข้อมูลจะพบว่าอะไรที่ต่ำกว่า Ct 35 ยังมีโอกาสแพร่เชื้อได้

 

ดังนั้นจากตัวเลขที่ลองประเมินดู การใช้ ATK ในการประเมินความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อยังมีประโยชน์อยู่ 

 

แต่ข้อแม้ที่สำคัญคือ ATK ต้องมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน และการตรวจต้องทำได้ถูกวิธี 

 

ถ้าเป็นไปได้ควรตรวจมากกว่า 1 ยี่ห้อหากมีความสงสัย 

 

การนับวันกักตัวไม่สามารถใช้ได้กับทุกคน เพราะการตอบสนองต่อไวรัสไม่เท่ากัน